Do finále postoupila jako vítěz krajského kola, v němž se letos utkalo sedmadvacet obcí. Nejvíc z celé republiky. Na vyhlášení výsledků do Luhačovic dorazili Lukavičtí ve velkém počtu a s napětím očekávali, jak se hodnotitelské komisi v Lukavici líbilo.

Pro úspěch udělali maximum, ze zisku stříbra měli proto všichni nepopsatelnou radost. „Když vás vyhlásí na druhém místě, je to nádhera,“ raduje se starostka Lukavice Ilona Severová a neskrývá úlevu, že už má celé hektické dění za sebou.

Do finále se probojovalo z krajských kol třináct vesnic. „Všichni jsou dobří. Ti, kteří do toho jdou, se nebojí práce navíc. To pak rozhodují detaily,“ dodává starostka.

Hodnotí různé

Vesnice se hodnotí z mnoha úhlů, posuzuje se například společenský život, aktivity obyvatel, ale i občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství či připravované záměry. Komise měla na Lukavici přesně vymezený čas, který bylo třeba zúročit na maximum. A to se Lukavickým povedlo. Komisaři si zatančili si s Českou besedou, prohlédli vyzdobenou školu. Soukromý zemědělec vysvětlil, jak dělá brikety ze slámy a pěstuje bílý mák, u majitele nejkrásnější zahrady Lukavice okoštovali domácí sirupy.

Do prezentace se zapojila řada místních spolků a sdružení, ale i jednotlivci. „Byla to záležitost celé vesnice. A to je jedna z věcí, kterou komise dokáže poznat, že jsou lidé zapálení,“ podotýká Ilona Severová.

A co na komisi skutečně zapůsobilo? „Peckou na závěr bylo vystoupení pana Paďoura, kterému bude letos devadesát let, skládá básně a sám je recituje. Vlastenecké, srdečné, nádherné básně. Se vztahem k obci, k české zemi.

Zarecitoval na závěr, a to i členům komise tekly slzy,“ dodává starostka.

Kdo vyhrál

Přeskočit Lukavici se podařilo jen obci Heřmanov z Kraje Vysočina, která získala titul Vesnice roku. Letos o něj usilovalo 213 obcí. Ceny vítězům předávala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Soutěž s třiadvacetiletou tradicí považuje za fenomén našeho venkova.

„Jejím cílem je mimo jiné povzbudit obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého domova, otevřít rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit veřejnost na význam našeho venkova,“ říká ministryně.