U sousedů narazili

Na území Sdružení obcí Orlicko byly původně zamýšleny dvě rozhledny. Po dlouhých jednáních se nakonec rozhodlo, že ta na Adamu zůstane jen vizí a Lukavice si bude rozhlednu financovat sama. Aby projekt získal podporu z evropských fondů, bylo urychleně potřeba řešit stavební povolení, proto o výstavbě nerozhodoval příslušný stavební úřad ve stavebním řízení, ale řešilo se formou tzv. veřejnoprávní smlouvy. Protože  rozhledna má stát v těsném sousedství s katastrem Líšnice, Lukavice musela získat souhlas svého souseda s jejím umístěním. A narazila. Mimořádné zastupitelstvo Líšnice řeklo rozhledně „ne", rozhodlo rozdílem jednoho hlasu.
Hlavní důvody pro odmítnutí stavby shrnul pro Orlický deník starosta Líšnice Miroslav Keprta. „Nepřijatelná je disproporce mezi funkčností rozhledny – navýšení výhledu z daného místa – a cenou. Ta předpokládaná je 6 milionů, odhadovaná realizační 4,5 – 5 milionů korun. Zcela nevyjasněné jsou podmínky účasti sdružení Orlicka na realizaci rozhledny. Dále tvar rozhledny. Část zastupitelů jasně dala najevo, že s umístěním ´tohoto´ do zdejší – prozatím ničím podobným nenarušené přírody – má problém." Další z řady problematických bodů spatřují Líšničtí v kolizním místu napojení příjezdové komunikace na silnici I. třídy.

Peníze vniveč?

Lukavice vnímá stopku rozhledně jako křivdu. Do přípravy  vložila nemalé úsilí i dost peněz. Zvládla i takové úskalí, jako podepsání kupní smlouvy s majitelkou pozemku, která žije v Hongkongu. „Nechápu záporné stanovisko Líšnice v situaci, kdy rozhledna měla stát na lukavském pozemku, v lukavském katastru, z Líšnice by nebyla vidět, Líšnici by nestála ani korunu a ještě by se u toho opravila část líšnické cesty a užívání jejich pozemku by v žádném případě neomezila," namítá starostka obce Ilona Severová. 
Lukavice přišla o možnost získání 90 procentní dotace, na kterou se čekalo pět let. Starostka připouští, že ne každý může být netradiční podobou rozhledny nadšen. „Stejně jako v Líšnici, tak i v Lukavici bychom jistě našli někoho, komu se rozhledna zdála zvláštní. Ale to byl záměr. Rozhledna měla být unikátní. Jako jediná v republice měla mít přímé schodiště. Navíc svým umístěním u cyklostezky Letohrad – Žamberk a silnice I/11 by jistě byla pro turisty zajímavým lákadlem," je přesvědčena starostka Lukavice. A dodává: „Nezbývá než poděkovat občanům Líšnice, kteří našemu projektu vyjádřili podporu a čekat, že se naše obzory rozšíří dál, než za hranice katastru. Zatím bez rozhledny."

Za tu částku? Byl by to výsměch lidem

Rozdílný názor má Jan Štěpánek z Líšnice, který hlasoval na obecním zastupitelstvu proti tomuto projektu, i když se považuje za milovníka rozhleden a věží.  „Už samotný záměr budovat rozhlednu na mírném návrší mimo turistických tras, kde nebude z rozhledny vidět o moc více, než je ze země, je sporný. Taktéž tvar – ten je ale věcí názoru a smířil jsem se s tím; architektura může a má vzbuzovat emoce. Hlavně ale, když jsem slyšel částku, za kterou by rozhledna měla  být realizována z peněz nás všech, tak by to byl výsměch pro naše občany, kteří například jezdí po rozbitých obecních cestách, které horko-těžko ze střídmého rozpočtu obce opravujeme," je přesvědčen Jan Štěpánek.
Rozhodnutím Líšnických je zklamán předseda Sdružení obcí Orlicko Miroslav Wágner: „Tím je možnost požádání o dotaci z Programu přes- hraniční spolupráce na výstavbu rozhledny ve výši 90 procent nákladů v letošním roce nemožná. Dá se předpokládat, že se taková příležitost vystavět zajímavý a turisticky dostupný objekt s tak významnou finanční podporu již nebude opakovat."

Poslední slovo ale ještě nepadlo

Lukavice se neocitla ve slepé uličce, ještě má možnost prosadit výstavbu rozhledny v obvyklém stavebním řízení. A této možnosti se nezříká. A tak je možné, že u Lukavice v budoucnu nakonec netradiční vyhlídková věž, která vzbuzuje emoce, stát bude.