Na setkání, které pořádal  SDH Bohousová, mohlo více než 800 návštěvníků obdivovat 130 exponátů historické i současné zemědělské techniky vystavovatelů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Součástí programu byly i dvě spanilé jízdy hojně zastoupených traktorů.  Především mladší generace mohla zaujmout například ukázka mlácení obilí na historické dřevěné mlátičce poháněné jedním z několika vystavovaných  zrestaurovaných stabilních motorů.  (zr)