V roce 2015 se v Ústí nad Orlicí narodilo 1423 dětí. Už druhý rok po sobě na svět přišlo více chlapců, bylo jich 739. Děvčat bylo 684. Další dvě děti se nenarodily v nemocnici. Sedm rodin zažilo hned dvojnásobnou radost. Zatímco dvě holčičky se narodily jednou, třikrát to byli chlapci a třikrát pár.
Také ve Svitavách se narodilo více chlapců, bylo jich 385 a holčiček 362. Porodníci na svět přivedly čtvery dvojčata. Další dítě se narodilo mimo nemocnici.

Jedno dítě bylo loni odloženo do babyboxu Orlickoústecké nemocnice. Stalo se tak v září a šlo o holčičku, celkově už třetí novorozeně. Holčička dostala jméno Martina, po lékařce, která ji jako první ošetřila.
Podle údajů z ústecké matriky v Ústí rodily převážně ženy z okresu Ústí nad Orlicí, bylo jich plných 80 procent. Deset procent rodiček bylo z okresu Svitavy, šest procent potom z Rychnovska.

DO ÚSTÍ JEZDÍ RODIT CELÝ REGION

Ústecká porodnice má dobré jméno v širokém okolí. Už rok se ho daří udržet novému primáři Aleši Jurčíkovi. „Snažíme se podporovat rodičky v jejich těžkých chvílích a dohlížet na to, aby porod probíhal co nejpřirozeněji," říká primář. A porodnici se to daří. Další rodičky byly až z okresů Pardubice, Hradec Králové, Praha, Šumperk, Brno či Trutnov.

Statistika porodnosti v porodnici v Ústí nad Orlicí:
Rok: děti
2009: 1224
2010: 1203
2011: 1117
2012: 1132
2013: 1223
2014: 1353
2015: 1266
2016: 1423

JAKUB, JAN, ELIŠKA, TEREZA A DALŠÍ JMÉNA

Marta Pirklová za ústeckou matriku shrnula také údaje o jménech, která rodiče pro své potomky vybrali. Věčný souboj Jakuba a Jana skončil loni nerozhodně 40:40. Obě jména jsou hebrejského původu. První z nich nese význam „ten, kdo se drží za patu" či „druhorozený" a odkazuje na příběh Jákoba, který přišel na svět jako druhý z dvojčat a svého bratra se při porodu držel za patu. Hebrejský originál jména Jan se překládá jako „Bůh je milostivý". Mezi populární loni patřila také mužská jména Tomáš, Vojtěch, Adam a Šimon. Dívky loni nejčastěji dostaly jméno Eliška, a to 29krát, a Tereza – 28krát. Následovala jména Viktorie, Natálie, Barbora, Ema a Adéla. Do matriky ale byla zapsána i řada jmen neobvyklých: Alan, Bert, Irvin, Jozue, Matias, Mikeš, Mario Barney, Arleta, Dorotea, Eliana, Ernestýna, Justyna, Leticie, Lyli, Milota, Sisi… Rodiče dětí narozených v loňském roce ve svitavské porodnici vybrali svým potomkům jména obdobná. O první místo se mezi chlapečky dělí Adam a Jan. Obě jsou hebrejského původu. Jméno Adam je prastaré, dle bible tak staré jako lidstvo samo. Je prvním jménem člověka – muže.Na druhé příčce stojí tradiční Jakub.  Mezi holčičkami vládne Adéla, což je svitavské specifikum, protože v České republice není až tak častou volbou, jako je například Eliška. Ta byla zvolena rodiči ve svitavské nemocnici jako druhá v pořadí. Jméno Eliška nosí v Česku 46 079 osob a řadí se tak u nás v žebříčku nejčastějších ženských jmen na 34. místo.Třetí příčku obsadila Tereza. Je poetickým jménem, které své nositelce dává do vínku i neobyčejné charisma. Dle významu svého jména jetotiž Tereza takřka mořskou pannou, má v sobě průzračné moře i žár horkého slunce, navíc může být pro své okolí doslova záštitou a ochránkyní.

NARODILI SE SANTIAGO, TIMOTEJ, LOLA I SISSI

Stejně jako v ústecké matrice, i v té svitavské evidují jména poněkud neobvyklá. Těmi chlapeckými jsou za loňský rok například Santiago, což je španělské jméno pro svatého Jakuba, Timotej, Nikodém či německé jméno Gerard, jehož význam znamená „silný" nebo „bujný".
Ani dívky v této kategorii nezůstaly pozadu, nosit budou jména, jako je Sissi, Brenda, Lola nebo Marieta.  Jména, která rodiče na Orlickoústecku a Svitavsku nejčastěji vybírali, se v podstatě neliší od celorepublikového trendu. Za několik posledních let se o prvních deset příček dělí Jakub, Jan, Eliška, Adam, Tereza, Tomáš, Matyáš, Anna, Filip a Adéla. Ze statistik je patrné, že porodníci v Ústí nad Orlicía ve Svitavách mají opravdu napilno. Na území obou okresů jsou to jediné dvě porodnice, ta v Litomyšli byla zrušena v červnu v roce 2013.