Lípa společně s dalšími osmnácti stromy v republice získala nárok na bezplatné ošetření v projektu Zdravé stromy pro zítřek. Poukazy na ošetření zdarma již druhým rokem rozděluje Nadace Partnerství ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. Cílem je upozornit obce i veřejnost na důležitost včasného a hlavně odborného ošetřování stromů. Stará lípa stojí na počátku lipového stromořadí v areálu Domova pod hradem Žampach. Park v současné době plní funkci arboreta a slouží obyvatelům domova i návštěvníkům k odpočinku. Lípu zde vysadili ještě v období, kdy v budově zámku žili hrabě a hraběnka Lützowovi. Strom je v dobrém zdravotním stavu, je však potřeba odstranit suché větve, které by mohly ohrozit bezpečnost lidí. Z tohoto důvodu vedení domova zažádalo u Nadace Partnerství o bezplatné ošetření. „Lípa z obce Žampach bude v projektu jediným ošetřeným stromem v Pardubickém kraji, kterému se letos dostane péče od odborníka s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (pozn. Evropský arborista),“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství. V letošním roce v rámci projektu Zdravým stromům pro zítřek kvalifikovaní arboristé bezplatně ošetří devatenáct stromů z devíti krajů.
Ačkoliv je mezi širokou veřejností běžným názorem, že pečovat o stromy dokáže každý, opak je pravdou. „Společenské hodnoty starých stromů, vyjádřeno v penězích, se pohybují ve statisících korun. Z tohoto důvodu by se lidé měli zajímat o to, zda se o strom stará skutečný odborník,“ vysvětluje Světlana Vávrová z občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a dodává, že jako vhodné vodítko může posloužit právě certifikát European Tree Worker. Seznam všech certifikovaných arboristů v České republice mohou zájemci nalézt na webových stránkách sdružení. (tz, red)