Zvýšený počet telefonátů zaznamenávala už při první vlně koronaviru Linka důvěry v Ústí nad Orlicí. „Strach z nemoci přetrvává od jara. Úplná izolace je těžká pro starší občany, volají i opakovaně a izolaci prožívají úporně,“ potvrdila Jarmila Hrušková, ředitelka obecně prospěšné společnosti.

Častým tématem telefonátů jsou problémové vztahy mezi lidmi, dluhy a depresivní hovory se sebevražedným podtextem. „Lidé s námi řeší problém s alkoholem a jiné závislosti. Hovory, které souvisí s nemocí covid-19, převážně pramení ze strachu z této nemoci. Jen výjimečně zaznamenáváme dotazy, na koho se má volající obrátit nebo jak postupovat, má-li kvůli příznakům podezření, že byl nakažen,“ dodala Hrušková.

Podle zkušenosti pracovníků Linky důvěry potřebují lidé v této zátěžové době více ventilovat své emoce, chtějí o nich hovořit a někdy i společně najít řešení. „Volá spíše střední a starší generace. V hovorech převažují muži,“ popsala vedoucí služby.

SDÍLENÍ PROBLÉMŮ

Volajícím pomáhá, že si o svých problémech a potížích mohou popovídat anonymně. Mají více možností, jak kontaktovat Linku důvěry. Nejvyužívanější je pevná linka s nonstop provozem. Každý den od devíti ráno do devíti do večera je k dispozici také skype linka a kdo raději píše, než mluví, může se ze svých problémů vypsat a poslat mail.

Se zhoršující se epidemickou situací a rostoucí krizí zaznamenávají zvýšený zájem i celostátní linky krizové pomoci. Linka seniorů už od září pracuje ve zdvojeném režimu, aby pokryla více telefonátů, větší počet klientů v uplynulých dnech zaregistroval i Senior telefon a Modrá linka.

Pomoc v nouzi, ať už psychické, nebo materiální, nabízí i radnice a další instituce v kraji. V Pardubicích už zaznamenaly větší počet seniorů, kteří mají strach z budoucnosti, doléhá na ně samota. „Velmi citlivě vnímáme rizika pocitu izolace a obav seniorů, ale i dalších skupin občanů města. Vytvořili jsme proto databázi ověřených organizací, které spolupracovaly s městem již na jaře a na které se mohou naši obyvatelé obrátit s prosbou o pomoc či psychosociální podporu,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Protože pardubické organizace, které sociální služby poskytují, nápor dotazů zvládají, magistrát zatím neaktivoval speciální informační linku pro seniory a handicapované. Během jara vyřídila na 900 telefonátů.