Králičtí zastupitelé neschválili změnu územního plánu v dotčené lokalitě ze současného „občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ na „krajinnou zeleň – přírodní“. Protestní petici občanů vzali na vědomí. Hrála proti nim údajně i všechna vyjádření státních orgánů k provozu střelnice, která byla kladná.

„Jsme bezmocní“

Provoz střelnice vadí lidem žijícím v jejím okolí. Stěžují si především na hlučnost. Střelnici v bývalém lomu provozuje Klub celníků Orlicko, který zde má výcvikové a rehabilitační středisko. „Střelnice je v provozu od loňského roku. Na povinné střelby sem jezdí celníci z celé republiky,“ vysvětluje předseda petičního výboru Eduard Kraus a pokračuje: „Jsou to manévry, je to taková malá Cihelna. Nejbližší domy jsou vzdálené dvě stě, tři sta metrů. Když to má člověk poslouchat hodinu, tak je z toho na hlavu. Začnou ráno o půl deváté a třeba pátého skončili o půl sedmé večer. Střílejí vším, od pistolí, přes brokovnice až po samopaly. Jsme bezmocní.“

„Střelnice musí vyhovovat hlukově. Jestli si lidé stěžují na hluk, dejte mi sem stížnost a my to proměříme,“ naznačuje možnost Jitka Seidlová, vedoucí ústeckého oddělení hygieny obecné a komunální, a pokračuje: „Nebo mohou zkusit jednat s provozovatelem střelnice, aby si to nechal ve vlastním zájmu změřit.“

Jak včera uvedl předseda Klubu celníků Orlicko Martin Šesták, hygienu sice jako provozovatelé nekontaktovali, ale platný posudek týkající se hlučnosti stejně jako řadu dalších předložili. Navíc prý kontaktovali odpůrce v tom smyslu, že jim situace není lhostejná a jsou ochotni přijmout určitá opatření vedoucí ke kompromisu, ačkoli z hlediska zákonných norem a předpisů nic neporušují. Celníci tvrdí, že střelby omezili na dopolední hodiny, a navíc jednají s Lesy ČR o lokalitách, kde by mohly některé střelby probíhat, aby se „odlehčilo“ střelnici, respektive lidem v jejím okolí.

Další vývoj situace budeme sledovat.