Spor o to, zda bylo správné zateplovat budovu mateřské školy v Bílé Vodě, části obce Červená Voda, se objevil v posledních dnech. Nespokojenost s jednáním obecního zastupitelstva projevili místní obyvatelé. První fáze zateplování totiž obnášela odstranění veškerých ozdobných prvků budovy pocházející z konce devatenáctého století. Na holou cihlu začali stavební dělníci pokládat kvádry polystyrenu.

Nejde o památku

„Byla to dominanta Bílé Vody, myslím si, že je to strašná škoda,“ vyjádřila se bývalá ředitelka diskutované školky Vlasta Švédová. Starosta Červené Vody Miroslav Švestka však považuje zateplení budovy za nutné. „Energetický audit prokázal, že budova má absolutně nedostatečné tepelné vlastnosti. Záležitost se nedala řešit jinak, zvláště když obec čerpá podporu ze státního fondu životního prostředí,“ uvedl starosta.
V celé záležitosti hraje roli fakt, že budova není památkou. Podle předsedy sdružení usilujícího o zachování ústeckého nádraží Martina Kadrmana obecní zastupitelstvo při svém postupu pochybilo. „Ta budova byla jednoznačně cenná. Chtěl jsem podat podnět na prohlášení za kulturní památku na ministerstvu kultury. Jenže už není co zachraňovat. Důvody pro prohlášení za kulturní památku jsou na traktorové vlečce,“ podotkl Kadrman, kterého, podle jeho slov, kontaktovali a požádali o pomoc místní.

Další otázkou je, jak bude budova vypadat po dokončení úprav. Starosta Červené Vody tvrdí, že vzhled budovy zásahem příliš neutrpí. „Prvky, které na fasádě domu byly, se na tu fasádu z velké míry vrátí,“ upozornil. Podle Kadrmana to ale není s původní hodnotnou podobou domu vůbec srovnatelné. „Na té budově budou tak maximálně polystyrenové imitace. Není možné ji uvést do původního stavu, když ji otloukli na cihlu,“ zlobil se. Bývalá ředitelka školky si polystyrenové ozdoby místo původních kamenných nedokáže vůbec představit. „Kdyby to udělali nevím jak, ta budova je podle mě pokažená,“ sdělila svůj názor Švédová.

LADA KLIMOVOVÁ