V celostátním srovnání se město v této kategorii umístilo na čtvrtém místě. Soutěž uspořádala nezisková organizace ARNIKA, která každoročně oceňuje obce s nejnižší produkcí směsných odpadů.

Ta se v Mýtě dlouhodobě drží pod hranicí 150 kilogramů směsného odpadu na obyvatele a rok. V loňském roce se dokonce snížila na 118,5 kilo, což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem 270 kilogramů velký úspěch.

Michaela Tomanová
Rehabilitační ústav je bez primářky