Z 35 návrhů postoupilo do hlasování 17 projektů. Každý občan mohl udělit kladný hlas (+1 bod), záporný hlas (-0,5 bodu) nebo se zdržet hlasování (hodnota 0 bodu). Celkem se do hlasování zapojilo 264 občanů, z nichž bylo uznáno 258 platných hlasů, z toho 214 elektronicky a 44 fyzicky.

A kterým projektům dali lidé zelenou?

Na prvním místě skončil projekt Čisté město s 143 hlasy, zahrnující umístění více odpadkových košů na veřejných prostranstvích s odhadovanou hodnotou 120 tisíc korun.

Druhý byl projekt Kontejnerová stání na tříděný odpad na veřejných prostranstvích s 131 hlasy, který si klade za cíl zlepšit třídění odpadu ve městě a má odhadovanou hodnotu 500 tisíc korun.

Více o výsledcích participativního rozpočtu najdete ZDE

A na třetím místě byl projekt Lavičky s opěradly ve městě a v blízkém okolí s odhadovanou hodnotou 175 tisíc korun. Lavičky budou sloužit především seniorům.

„V pořadí čtvrtý vítězný projekt – Mlhoviště – se už s předpokládanou hodnotou 800 tisíc korun do částky jeden milion korun vyhrazené pro participativní rozpočet nevešel a realizován nebude,“ uvedla Petra Klementová z Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti.

Kvůli vyšším odhadovaným cenám projektů byly z hlasování vyřazeny tyto návrhy: modernizace veřejného osvětlení, kamerový systém při vjezdu do města, řešení parkování u hřbitova, revitalizace parku u skautské klubovny, úprava povrchu místní spojovací komunikace Kralická-Kouty, dostavba chodníku u bývalého bytového podniku, zřízení re-use centra, revitalizace sportoviště v ul. Českých bratří - II. etapa, oprava přístupové komunikace k loděnici KČT, rozšíření dětského hřiště na „Átriácích“, výsadba stromů podél cyklostezky Lanškroun-Žichlínek a nové autobusové zastávky.

Nejen pro vysoké náklady, ale také z důvodu požadavku na závazné stanovisko orgánu památkové péče byly dále vyřazeny tyto projekty: umístění smrku na nám. J. M. Marků, přemístění časové osy z náměstí, vybudování nájezdů pro vozíčkáře na nám. J. M. Marků.

Výsledky všech návrhů zařazených do hlasování najdete na webových stránkách participativního rozpočtu.