Manželství na hranici dvaceti let, nebo dokonce ještě pod ní, to už je dnes opravdu vzácný případ. Sezdaným párům bývá zpravidla mezi pětadvaceti a třiceti lety, ani starší nejsou výjimkou. Naopak na brzký sňatek už mladí na Orlickoústecku nepomýšlejí.

Situace se stabilizovala

„Podle statistik máme za poslední tři roky v průměru šestašedesát svateb, z toho jsou pochopitelně některé církevní. Proti předešlým letům se počet uzavřených sňatků stabilizoval, po mírném poklesu po roce 89 je nyní každoroční číslo přibližně stejné,“ uvedla Jaroslava Mikysková, matrikářka Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. Jak dále připomněla, manželství dnes uzavírají páry ve vyšším věku, v průměru jde přibližně o pět let, a předtím spolu často delší dobu žijí „na hromádce“.

„Vnímám to jako rozumný krok, dotyční si spolu něco stačí prožít a vědí, co od života chtějí. Na druhou stranu, ani vyšší věk pro vstup do manželství nesnižuje rozvodovost, ta čísla jsou opravdu vysoká,“ dodala.

V loňském roce nebylo uzavřeno v bývalém okresním městě žádné manželství, v němž by jeden z partnerů byl mladší dvaceti let, do pětadvaceti bylo celkem pět ženichů a dvanáct nevěst. Nejčetnější věková skupina byla od dvaceti pěti do třiceti let, statistice jednoznačně dominuje s počtem dvaceti dvou ženichů a dvaceti nevěst. V rozmezí třiceti a čtyřiceti let uzavřelo sňatek osmáct mužů a patnáct žen. Vyskytují se také starší manželské páry? Podle Jaroslavy Mikyskové ano, ovšem v mnohem menším počtu: „Nad čtyřicet a padesát let jsme měli shodně pouze čtyři případy. Jeden ženich a nevěsta překročili shodně již šedesátku. A rekordmanem je pán, který vstoupil do svazku manželského dokonce po sedmdesátce, nebylo to ale samozřejmě poprvé.“

Mladí se již do sňatků nehrnou

Ze zjištěných údajů vyplývá, že mladí se již v současnosti do „chomoutu“ nijak zvlášť nehrnou. Výjimkou bude jedna letošní událost.
„V roce 2008 má po dlouhých letech naplánovanou svatbu mladá nevěsta, která oslavila osmnácté narozeniny, to je ovšem opravdová vzácnost. Jméno a datum sňatku vám pochopitelně prozradit nemohu. Jinak uplynulo už hodně let, co jsme měli nezletilé manžele, odhadem jedno desetiletí. V takovém případě mohou samozřejmě také uzavřít sňatek, nejprve se však musí obrátit na příslušný soud, který je musí zplnomocnit a vydat příslušné rozhodnutí. Oběma musí být nejméně šestnáct let, v opačném případě není sňatek vůbec možný,“ připomněla předpisy Jaroslava Mikysková.

Oddávající si spletl jména

Milada Flídrová plní povinnosti ceremoniářky na ústeckoorlické radnici už osmnáctým rokem a za tu dobu hodně zažila. Včetně několika veselých „storek“, o které se ochotně se čtenáři Orlického deníku podělila: „Jednomu z našich oddávajících se přihodilo, že si omylem přehodil jména snoubenců a uvítal někoho úpně jiného. Koukali na něj trochu vyjeveně, ale pak to vzali s úsměvem a počkali si na opravu. O představení naopak nestáli manželé, kteří u nás slavili zlatou svatbu. Paní se jen postavila a řekla: nás nemusíte představovat, nás tady každý zná!“

Změn se dočkalo také samotné oddávání, komfortu a svatebčanů ubylo. „Svatby bývaly větší a měly daleko slavnostnější atmosféru. Naopak dnes nejsou výjimkou sňatky bez hudby, často pouze ve čtyřech. Navíc padla delegace svatby, lidé se mohou nechat oddat, kdekoli chtějí,“ uzavřela Milada Flídrová.

(jp)