Zákazníci přispívali v prodejnách prostřednictvím 30korunových kuponů konkrétním neziskovým organizacím nebo univerzálním kuponem spravedlivě všem žadatelům o podporu. Konzum částku navýší o 100 tisíc korun a následně bude podle výsledků sbírky rozdělena mezi 28 neziskových organizací.