„Každý by měl být aspoň jednou za život u soudu,“ říkala mi jednou advokátka. Většina lidí by si tuto zkušenost raději odpustila, ale občas není zbytí… Média často přinášejí kauzy o soudních průtazích, kdy lidé na spravedlnost čekají i řadu let.

Patnáct soudců je dostatečný počet

Soudní kauzy, které se táhnou několik let, jsou i na Orlickoústecku. Podle předsedy Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Jiřího Blohoně jsou však jen výjimkou, v celkovém počtu soudních sporů za rok tvoří jen asi půl procenta.

U okresního soudu pracuje patnáct soudců, podle Blohoně je to dostatečný počet. Dělí se na trestní a občanskoprávní, přičemž trestnímu právu se věnují tři. Z údajů předsedy této instituce vyplynulo, že soudců má dostatek a soud se nepotýká ani s žádnými jinými problémy.

Cesta od stolu do soudní síně

Jiří Blohoň přiblížil, jaké jsou lhůty, než se spis dostane ze soudcova stolu do soudní síně. „Zpravidla do měsíce je soud, v trestu mají lhůtu, že musejí dělat úkony do tří týdnů,“ uvedl Blohoň a pokračoval: „Kvůli soudním průtahům existují žaloby na určení úkonů. Tu může podat občan, rozhoduje ji krajský soud, jenž může nařídit, že soudce musí provést úkon. Od doby, kdy platí příslušné ustanovení v zákoně o soudech a soudcích, jsme zatím žádnou neměli.“ Jednou nebo dvakrát do roka se prý předsedovi soudu na stole objeví stížnost, která většinou souvisí s exekucemi.
Jak dále uvedl, už řadu let se táhne spor o hotel Avion. „Toto majetkové vypořádání soudím asi deset let, ale to je zcela výjimečný případ. Kauz starších pěti let máme asi pět. Na civilním úseku máme věcí starších pěti a sedmi let asi dvanáct, přičemž roční nápad je asi dva a půl tisíce,“ upřesnil Jiří Blohoň.
Spor se u soudu vleče dvanáct let

Výjimky, které zmínil Jiří Blohoň, skutečně existují. Dlouhých dvanáct let se u okresního soudu táhne například spor paní Hany, která není spokojená s tak dlouhými průtahy.