Vedení obce si od investice slibuje vznik potřebných pracovních příležitostí, zároveň si je vědomo nevyhnutelného zvýšení hlučnosti ve vesnici. S dalšími připomínkami a otázkami přicházejí někteří obyvatelé. Věří, že je zodpoví setkání s investorem, které se  uskuteční v neděli od 15 hodin. Za dva týdny bude následovat referendum.
Josef Urban z Lichkova zatím informace postrádá, ačkoli záměr už dvakrát prošel zastupitelstvem. Podobná situace podle něj panovala v roce 2007, kdy obyvatelé měli údajně bez dostatku informací v referendu rozhodovat o stavbě větrných elektráren. Historie se podle Josefa Urbana opakuje: „Opět je svolané setkání s investorem. Občané se mají opět rozhodnout, během velmi krátké doby a pouze na základě jednoho setkání s investorem, o záměru, který má být realizován ve středu obce." Obyvatelé Lichkova, včetně Josefa Urbana, by si  dobrý záměr, který by zvýšil zaměstnanost, bezesporu přáli. Než o něm ale rozhodnou v referendu, které se uskuteční 24. listopadu, chtějí vědět víc. Především kdo je investor a jaký nárůst počtu vlaků by investice znamenala.
„Jedná se jen o vlakové překladiště, otevřený logistický terminál mezi přístavy v Polsku – Gdaňsk, Gdyně, Německu – Hamburk a v Nizozemí. Tento terminál bude zpracovávat a distribuovat ucelené vlaky do země určení. Bude vybudován odbavovací prostor pro celní správu s návazností na podporu přepravy ČD Cargo, a. s.," představil záměr starosta Lichkova Zdeněk Brůna. 
„Snažím se za tím vidět hlavně ta pracovní místa. Byla by škoda, aby po nich nesáhli. Kdo v Lichkově byl, ví, že kolem nádraží je tolik nevyužitého místa, mezi kolejemi a vesnicí je úhor, a vedle je továrna. Kdybych byl Lichkovák a někdo se mě ptal, budu v referendu psát ano," říká železničář, který pracuje v jedné z pohraničních stanic, a dodává: „Nedávno jsem v Lichkově byl, obec lidem vlastně slouží jako noclehárna, odkud dojíždějí do práce." Jedním dechem však dodává, že obyvatelé potřebují mít přesné informace.

Pro a proti

Starosta Zdeněk Brůna jako negativum připouští zvýšení hlučnosti a zábor zemědělské půdy, zdůrazňuje však pozitiva pro obec: „Vznik pracovních míst, snížení odlivu obyvatel, prosperita pohraniční obce, navýšení financí do rozpočtu naší daňově diskriminované obce." Pro Orlický deník potvrdil, že překladiště nemá být napojeno na silniční dopravu, má jít jen o překládku vlak – vlak. Uklidňuje tak obavy, které by mohlo vyvolat zjištění, že investor, jímž je František Urban z Lanškrouna, chtěl svůj záměr před šesti, sedmi lety realizovat v Rudolticích, kde se počítalo s překládkou kamion – vlak. František Urban je jednatelem společnosti podnikající v silniční motorové dopravě, je také spjat se společností Eurocontainer holding, investorem v Lichkově má být ale jeho vznikající firma EURO Terminal s. r. o. Lichkov. Ačkoli se ho Orlický deník pokoušel opakovaně kontaktovat, jednou se omluvil a poté nereagoval na telefonáty ani sms. Pokud se redakci podaří investora kontaktovat, jeho vyjádření zveřejníme.
Osud záměru mají nyní v rukou obyvatelé. Za zamyšlení stojí stručné a výstižné prohlášení starosty Zdeňka Brůny: „V pohraničí musí brát člověk všechny příležitosti, co jsou."

Do pátku 16. listopadu můžete hlasovat v anketě a odpovídat na otázku:

Jste pro výstavbu železničního kontejnerového překladiště v Lichkově, nebo ne?