Ocenění za druhé místo získalo i Letohradské soukromé gymnázium, kde je etická výchova vyučována jako samostatný povinný předmět v primě a kvintě osmiletého studia a jako jeden z volitelných seminářů v septimě a oktávě. Program vyhlašuje Fond Josefa Luxe od roku 2001. „Věřím, že se etické výchově dostane v budoucnu i náležitého místa ve školních osnovách," doufá Věra Luxová.