Na Letohradsku se podařilo vybrat 87 289 korun. „Ze sbírky bylo šedesát tisíc korun použito na zaplacení dalšího roku studia pro dvanáct dětí z oblasti diecézí Belgaum a Bangalore, které letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou a dalšími jednotlivci podporuje. Zbývajících 27 289 korun bylo zasláno jako jednorázový příspěvek pro pět dětí z projektu, které jsou momentálně bez dárce,“ uvedla za organizátory Iva Marková.

Letohradská farnost je do projektu zapojena od roku 2000. „Za tu dobu podpořila dlouhodobé vzdělávání více než třiceti dětí, krátkodobě třináct dětí, jednorázově přispěla jednomu chlapci z projektu na léčbu leukémie, dále na stavbu školy, internátu a domků pro chudé. Za osmnáct let je tedy za letohradskými farníky vidět kus dobré práce a plná třída vystudovaných dětí. Možná to budou právě ony, kdo v budoucnu přispěje k lepšímu životu nejchudších lidí v Indii,“ bilancuje Iva Marková.

Loni v listopadu navštívili zástupci hradecké diecézní charity obě lokality v Indii, aby se potkali s místními partnery a koordinátory projektu Adopce na dálku. Setkali se s desítkami absolventů projektu, někteří z nich jsou nyní univerzitními studenty, z jiných se stali strojní inženýři, učitelky, účetní, řidiči nebo švadleny. Zástupci české Charity navštívili například školu a dívčí internát v Belgaum nebo několikapatrovou školu a kostel sv. Josefa v Mansapur. Všechny tyto vzdělávací projekty i konkrétní stavby, které slouží dětem i k obecnému dobrému soužití místních obyvatel, byly realizovány díky české podpoře – ať už z diecézní charity Hradec Králové, z Tříkrálové sbírky nebo formou projektu Adopce na dálku. Potěšitelné je, že absolventi Adopce na dálku si svého vzdělání váží a sami chtějí pomáhat lidem v nouzi. (daf, zr)

Stephen díky adopci vystudoval a teď sám pomáhá
Stephen pochází z velmi chudých poměrů, ale v životě měl štěstí. Díky zapojení do projektu Adopce na dálku se mu podařilo vystudovat dobrou školu. Už tři roky pracuje jako strojní inženýr v jedné firmě blízko svého domova. Postavil se na vlastní nohy a může podporovat svoji rodinu. Pomáhá také dětem ze sousedství.