Informoval je  o srpnové návštěvě z chorvatského Daruvaru a  poděkoval všem, kteří pomohli s organizací třídenního setkání v Letohradu. Podotkl, že obdobné setkání se spolky pořádá i starosta Daruvaru Dalibor Rohlik. „Daruvar leží ve vnitrozemí, ale má u moře objekt a je možné, že v budoucnu by mohl být i námi využíván. Nejnovější partneři jsou pro Čechy ze zaslíbené turistické destinace a navíc jich řada hovoří i česky," navodil další představu neformálních vztahů s partnerským městem.
Dále nastínil, jak by se partnerské vztahy mohly rozvíjet v budoucnu: „Považuji za důležité, aby navázaly kontakty spolky i jednotliví občané. To platí o všech partnerských městech, proto jednou za čtyři roky vyšlou autobus do svého spřáteleného města, tedy se setkáme ve velkém jednou za dva roky. V meziobdobí město přispěje spolkům z grantů částečně na úhradu cestovného do zahraničí, případně na zajištění akce v Letohradu, pokud přijedou protistrany z partnerských měst."
Vedení města představilo rozšíření grantového systému, který nově podpoří spolupráci partnerských měst a přispěje k rozvoji vztahů mezi spolky.  Fond se naplňuje z loterií a výherních herních přístrojů, letos město rozdělovalo 1,5 milionu korun, pro příští rok by to měla být částka přes 2 miliony korun. Radní Stanislav Beneš, který zodpovídá za rozdělování finančních prostředků pro sport a volnočasové aktivity uvedl, že již pro rok 2014 bude k dispozici nový typ formuláře, prostřednictvím něhož budou zájemci žádat o dotaci na setkání se svými protějšky z partnerských měst.  V Letohradském zpravodaji se objeví nová rubrika Jak se žije v partnerském městě, informace o Letohradu budou zveřejňovány i v periodikách partnerů.
„Vedení města jde o to, aby partnerství nezůstalo jen na papíře, ale aby se rozvíjela výměna a přátelství mezi spolky. Partnerství může existovat pouze za předpokladu, že se lidé potkávají," shrnul Petr  Fiala základní předpoklady pro fungování oboustranného partnerství. Seznámil přítomné také s připravovanou prezentací české kultury v zahraničí v následujícím roce.  První velkou akcí bude Den Letohradu v Niemcze. V sobotu 24. května 2014 se v polském městě představí letohradské spolky s kulturním a sportovním programem, plánována je výstava o Letohradu. Termíny všech akcí v partnerských městech budou konkretizovány s partnery a zveřejněny v Inforočence Letohradu i zpravodaji.
Starosta nakonec vyzval všechny spolky, aby se s jakýmikoli nápady na  prohlubování partnerství či dalšími náměty obracely na vedoucí odboru sociálně-správního, školství a kultury městského úřadu Magdalenu Navrátilovou nebo na radního Stanislava Beneše. (tz)
Ze setkání se zástupci letohradských spolků.