Na vlak bez bariér

Práce začaly loni v březnu. Přestavba umožnila zvýšit kapacitu dopravní cesty a snížit hluk projíždějících vlaků, jejich rychlost se přitom mohla zvýšit na 80 kilometrů za hodinu. Rekonstrukcí prošlo kolejiště i trolejové vedení, provoz na celé trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova již může být dálkově řízen z dispečinku v Praze. Stanice má nový kamerový a informační systém. Přístup k vlakům je bezbariérový, jsou tu výtahy. U podchodu za nádražím vznikla nová parkovací místa.

Rekonstrukce se týkala i několik železničních přejezdů v Letohradě, tři z nich byly doplněny závorami, další dva ve směru na Žamberk mají nově světelné výstražníky. Právě o potřebě zvýšit bezpečnost na železnici mluvil ministr dopravy Karel Havlíček, který se otevření letohradské stanice zúčastnil. „O železnici se v posledních týdnech hodně mluví a oprávněně. Musíme zvýšit bezpečnost na železnicích a jedna z těch nejdůležitějších činností a investic, kam musíme směřovat zdroje, jsou jednoznačně přejezdy. Na nich umírá, bohužel, čtyřicet lidí ročně,“ konstatoval ministr dopravy.

Havlíček řekl, že se s ředitelem Správy železnic dohodli na urychlení investic do 500 kritických přejezdů v republice, vyřešeny nemají být až v roce 2027, ale už do roku 2022. Na to ve svém projevu zareagoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který upozornil, že řešení jednoho přejezdu v Jablonném nad Orlicí trvalo čtyři roky a není-li to snílkovství, rád si za každé splnění udělá čárku.

Snílkovství, ano či ne?

Není to snílkovství, oponoval ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Prostředky na to jsou. Pro zajímavost, teď najednou se schválilo v centrální komisi dvaapadesát přejezdů, dříve tak jeden. Jsem optimista a budu dělat maximum, co pro to udělat mohu,“ konstatoval Svoboda.

Podle hejtmana byla rekonstrukce stanice v Letohradě důležitou stavbou na železnici v rámci celého kraje, jde o významný uzel. „Její celková obnova byla nezbytná. My s železnicí v tomto regionu počítáme, pokud jde o regionální železniční spoje, objednávky Pardubického kraje jsou zde poměrně velké,“ uvedl.

Investici vítá i starosta Letohradu Petr Fiala. „Nádraží se povedlo, jsou tu konečně perony, které usnadní vystupování a nastupování těm starším a méně pohyblivým, což je zásadní. Za skvělou věc považuji, že se pod celým kolejištěm udělal podchod a propojila se tak kyšperecká strana s kunčickou. Tam je navíc i parkoviště. Pro bezpečí cestujících se toho v rámci rekonstrukce udělalo hodně,“ dodal Fiala.

Za povedenou považuje rekonstrukci i nestor místních železničářů Petr Buryška. „Trošku už pozlobily výtahy, doufáme, že to byly dětské nemoci a že se z toho už vyléčily,“ podotkl.

Na řadě je budova

V Letohradě by nemělo zůstat jen u nového podchodu a modernizovaných nástupišť. „Se starostou Letohradu jsme se shodli na tom, že musíme navázat a opravit i výpravní budovu. V září bude zpracován záměr projektu a věřím, že do roka a do dne začneme dělat investici i na tomto objektu,“ upřesnil šéf Správy železnic. Další důležitou investicí v této části železnice má být protažení trolejového vedení ve směru na Týniště nad Orlicí a Hradec Králové.