Na víkendové oslavy 700 let města se přijeli podívat i zástupci dvou polských měst Niemcza a Bardo, se kterými Letohrad navázal kontakty. Letohradským přivezli i dárky. Starostu Petra Fialu nadchlo hlavně jejich nestrojené přátelství. „Je patrné z každé rozmluvy s nimi, mají skutečně zájem s námi spolupracovat,“ podotkl.

Nový rozměr spolupráce měst

Nový rozměr dodá spolupráci Letohrad - Bardo dotace, kterou města dostala na svůj společný projekt z fondu Euroregionu Glacensis určeného na přeshraniční spolupráci. Za tímto účelem byla Letohradu „přiklepnuta“ částka 25 tisíc eur, tedy více než 600 tisíc korun. „Je skvělé, že byl projekt podpořen v plné výši,“ konstatoval Petr Fiala. „Letohrad tak bude poprvé čerpat unijní prostředky na podporu cestovního ruchu.“ Projekt si klade za cíl podporovat přeshraniční turistiku a propagovat cestovní ruch v obou městech. Z dotačních peněz bude zakoupen mobilní výstavní stánek pro propagační materiály, který bude používán například při kulturních či sportovních akcích nebo na veletrzích. Rozpočet projektu počítá i s výrobou nových propagačních materiálů, a to letáků, brožur, plakátů a promo DVD, vzniknout má internetová stránka pro cykloturisty. Novinkou mají být cykloznámky, pracovat se bude i na výrobě propisovacích tužek, kalendáříků, puzzle nebo pexesa s motivy obou měst.

„Za pomoci finančních zdrojů z Evropské unie tak budeme moci vyrobit potřebnou prezentaci města pro naše návštěvníky a podpořit tak zvýšení turistického ruchu v naší oblasti,“ uzavřel Fiala.

DANA POKORNÁ