V pořadí již čtvrtý ročník prázdninového tábora, který se pod názvem Setkání s technikou a přírodními vědami koná od roku 2014, opět přilákal děti školou povinné. Tentokrát jich byly čtyři desítky a v rozmezí 10. - 14. července pro ně byl připraven bohatý program.

Od umění po robotiku

Akce, která vznikla jako jeden z výstupů projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, pomáhá propagovat bohaté aktivity školy, jež si před nedávnem připomněla 125 let od svého založení. Každý z účastníků si mohl vybrat tři oblasti, kterým se v průběhu pětidenního tábora věnoval. „Některé z nich souvisely přímo s jednotlivými obory školy, zařadili jsme ale také další. Například v úterý 11. července všechna děvčata zavítala do firmy pana Velebného, kde se seznámila s tvorbou vyšívaných praporů, vlajek či církevních rouch. Mohla tak na vlastní oči vidět, jak takové výrobky vznikají a jak složitý proces to je,“ přiblížila jednu z aktivit vyučující Jana Nagyová, která se na pořádání tábora podílela.

Zatímco chlapce většinou nalákaly bloky zaměřené na základy robotiky a automatizace či práci v nástrojárně, pro dívky byly atraktivní zejména textilní techniky, šití jednoduchých oděvů, kurzy malby a kresby, základy knižní vazby a tiskové techniky či tvorba z papíru a lepenky. V nabídce ale nechybělo ani zpracování digitální fotografie či zkoumání přírodních jevů pomocí moderního vybavení, jímž škola disponuje. „Téměř ze všech pracovišť si účastníci odnesli vlastnoručně zhotovené výrobky, kterými se mohli pochlubit doma,“ doplnila zajímavost Jana Nagyová.

Za rok znovu

Rostoucí zájem dětí a jejich rodičů dává tušit, že je pro ně podobný typ tábora v čase prázdnin vítaný. Svoji roli hrají také zanedbatelné finanční náklady. „Pět dní plných zábavy se mohlo uskutečnit především díky přízni sponzorů, náklady pro účastníky tak byly minimální. Všem sociálním partnerům, kteří tuto akci podpořili, patří velké poděkování,“ uvedla Jana Nagyová z pedagogického sboru SŠUP a dodala: „Podle ohlasů z řad žáků i rodičů můžeme říci, že i letošní letní tábor se vydařil. Věříme, že podobná akce se, už popáté, uskuteční i v příštím školním roce.“

Setkání s technikou a přírodními vědami je součástí procesu udržitelnosti projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 " Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji".