Tehdy se také uskutečnila první exkurze do lesů: a to kolem Rzů. Událost připomene seminář a setkání východočeských lesníků: začne ve čtvrtek v 9 hodin v M–klubu. Součástí budou mj. referáty o ekonomice i druhovém složení porostů.