Horské lesy na Sněžníku snadno podléhají neblahému působení přírody a škůdcům: větru, námraze, houbovým chorobám či škodlivého hmyzu. Proto Lesy ČR ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky vytvořily tříletý projekt nazvaný „Zlepšení ekologické stability v NPR Králický Sněžník“.

Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě více než 6 milionů korun podílejí také Evropský fond pro regionální rozvoj a státní fond životního prostředí.

„Oblast Králického Sněžníku je mimořádně cenným horským biotopem, jehož stav je opakovaně ovlivňován nejen živelnými kalamitami, ale i dlouhodobým silným imisním tlakem. Stabilita citlivého ekosystému hospodářsky pozměněných horských lesů je závislá na dobré péči lesníka, proto se Lesy ČR rozhodly získat další prostředky na její zachování a posílení,“ uvedl k projektu generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Bude zpracováno dřevo napadené kůrovcem

Projekt se dotýká téměř celého území národní přírodní rezervace.

„Na ploše přibližně 900 hektarů bude nad rámec zákonných povinností vysazeno přes 43 tisíc sazenic buku, jedle, javoru a olše, a to ve vysoké genetické kvalitě vhodné pro toto území. Meliorační a zpevňující dřeviny budou proti okusu zvěří ochráněny oplocenkami, oplůtky a nátěry terminálů sazenic repelenty,“ dodal výrobně technický ředitel královéhradeckého podniku Vladimír Krchov.

Současně bude také zpracováno dřevo napadené kůrovcem: po chemické nebo mechanické likvidaci tohoto škůdce dříví zůstane v porostech, aby zetlelo. Má se jednat o zhruba čtyři tisíce m³ dřeva, které podpoří především rozvoj hub nebo rostlinných i živočišných druhů vázaných na tlející dřevo.

Letos budou provedeny práce v hodnotě téměř tři miliony korun, projekt bude dokončen v příštím roce. Jak bylo konstatováno, pozitivně ovlivní druhovou skladbu porostů a podpoří přirozené procesy v horských lesích na Králickém Sněžníku.

Lesy ČR budou udržovat zdravý lesní ekosystém na území rezervace i po skončení projektu.

(red)