Městská policie Ústí nad Orlicí letos řešila případy tří fyzicky napadených žen. Případů je ale víc. Ženy se bojí nahlašovat především domácí násilí. Kurzy sebeobrany tak představují skvělou možnost prevence. Díky podpoře města jsou pro všechny ženy zdarma.

“Ženská sebeobrana je velmi specifická. Musí být jednoduchá. Jde v ní především o co nejrychlejší zpacifikování soupeře a únik do bezpečí,“ vysvětlil hlavní trenér Jan Kubín. Při sebeobraně je zásadní využívat slabiny soupeře. Detailnější rady, jak zpacifikovat násilníka, se dozví účastníci na kurzech, které pořádá organizace Krav Maga – Kapap Bohemia. Letos proběhnou ještě třikrát. Účastnit se může úplně každý, bez ohledu věk a fyzickou zdatnost. “Držíme se hesla lépe umět a nemuset použít, než naopak. Prevence je nejdůležitější,“ řekl Kubín.

Na kurzy k němu chodí i ženy, které se už s fyzickým násilím setkaly. “Účastní se třeba děvčata, která zažila domácí násilí,“ řekl Kubín.

Městská policie Ústí nad Orlicí řešila letos zatím tři případy napadení žen. Je jich ale víc. Některé ženy se fyzické útoky bojí nahlásit.

JAN KUBÍN

Rodák ze Třebovic je instruktorem sebeobrany a zástupce mezinárodní společnosti IKA Izrael v Česku. V Ústí nad Orlicí založil organizaci Krav Maga - Kapap Bohemia, která učí bojová umění a sebeobranu. Spolupracuje se špičkami v oboru, například s bodyguardem herečky Jennifer Lopez. Sám patří mezi takzvané instruktory úrovně B. Těch je na světě 200, z toho pouze dva jsou Češi.

Zároveň je jediným Čechem, kterému byl přímo v Izraeli udělen čtvrtý stupeň černého pásu.

“Nejčastějším důvodem, proč nechtějí nahlásit násilí, je ekonomická závislost na partnerovi,“ uvedl zástupce velitele Bohuslav Voleský. “Evidujeme i oznámení, kdy se ženy léčí s psychiatrickým onemocněním, ale kombinují léky s požíváním alkoholu, a tak ztrácejí poslední zbytky vůle svoji situaci řešit. Stalo se nám, že oznámení na partnera potom stahují třeba i z důvodu opravdu silného partnerova zastrašování. Pokud to trvá dlouhodobě, v takovém vztahu jen přežívají,“ doplnil.

S přežíváním ve vztahu se například rozhodla skoncovat seniorka, která se na městskou policii obrátila s tím, že musí snášet manželovu nevybíravou kritiku, popíjení alkoholu a fyzické napadání. K tomuto roku se rozhodla až po padesáti letech manželství. Dohnal ji k tomu její zdravotní stav. “Případ jsme předávali jako podezření z trestného činu Policii ČR,“ dodal Voleský.

Voleský kurzy sebeobrany vidí jako skvělou prevenci. “Některé z obětí potřebují jenom vysvětlit svůj problém od třetí osoby, čímž získají potřebný náhled nad situací a odvahu ji řešit,“ uvedl.

Podle města není prevence kriminality nezbytná. “Město chtělo hlavně podpořit sportovní a volnočasovou činnost,“ řekl starosta Petr Hájek. Grant od města organizaci uhradil propagační materiály a nájmy tělocvičen.

Kurzy pořádala organizace už v minulosti, a to i v okolí. Těšily se velké účasti. Oblíbenou formu prevence kriminality na orlickoústecku ale zhatil covid. “Situace v tělocvičnách je poněkud komplikovaná. Lidé se bojí chodit sportovat do kolektivu,” podotkl Kubín a zdůraznil, že při pořádání kurzů organizace dodržuje veškerá ochranná opatření.

close Kurzy sebeobrany v Ústí nad Orlicí. info Zdroj: Ivana Syrovátková zoom_in

Případy fyzického napadení na území města Ústí nad Orlicí, které řešila městská policie

2021 - 7 přestupků, z toho 3 případy spáchané ne ženách / 2 podezření ze spáchání TČ

2020 - 7 přestupků, z toho 4 případy spáchané na ženách / 3 podezření ze spáchání TČ

2019 - 6 přestupku, z toho 4 případy spáchané na ženách / 2 podezření ze spáchání TČ

2018 - 11 přestupků, z toho 0 případů spáchaných na ženách /1 podezření ze spáchání TČ

2017 - 11 přestupků, z toho 0 případů spáchaných na ženách /1 podezření ze spáchání TČ

2016 - 11 přestupků, z toho 4 případy spáchané na ženách / 1 podezření ze spáchání TČ

Kurz ženské sebeobrany letos proběhne ještě v termínech:

Sobota 9. 10.

Sobota 13. 11.

Sobota 11. 12.

V případě zájmu se obraťte na organizátory: www.zenskasebeobrana.cz