Na počátku roku začal platit nový zákon o odpadech, pomocí kterého se vláda rozhodla omezit skládkování. Obcím napříč republikou se tak značně navýšily náklady spojené s komunálním odpadem, které nejčastěji pocítili právě obyvatelé města. Ne však ti, kteří žijí ve Vysokém Mýtě. Zde činí poplatek, stejně jako v minulých letech, 520 korun ročně. Lidé se však již několik měsíců potýkají s problémy, které souvisí právě s novou odpadovou politikou města. Vysokomýtští totiž platí jeden z nejnižších poplatků v kraji, svoz odpadu však ve městě probíhá pouze jedenkrát za čtrnáct dní. Město tak apeluje na občany, aby řádně a důkladně třídili odpad.

„Pokud nezměníme naše dosavadní chování a nezačneme dostatečně třídit, bude nutné razantně zvýšit poplatek za odpad, který je v současné době ve Vysokém Mýtě znatelně nižší než v okolní městech,“ uvedly pracovnice odboru životního prostředí ve Vysokém Mýtě.

„Málo kontejnerů, co na to jiného říci,“ napsala pod fotografii nepořádku na internetové diskuzi Věra Kadlecová, podle které by město mělo obyvatelům poskytnout více nádob na komunální odpad.

Problém s odpadem a nedostatečným tříděním ale neřeší jen Vysoké Mýto. Například v Jablonném nad Orlicí se někteří lidé zbavují nepotřebných věcí a vznikají tak černé skládky, a to navzdory tomu, že zde mohou nepotřebné věci zdarma odvézt do sběrného dvora. Toho ale často nevyužívají a hory odpadků se přes víkend objevily například v Mlýnské ulici. Zaměstnanci městské společnosti Eko Bi z České Třebové pak v posledních měsících zaznamenali komunální odpad ve velkoobjemových kontejnerech.

A odpadky povalující se všude kolem přetékajících kontejnerů se staly jedním z často diskutovaných témat. Ani to však podle úseku životního prostředí není platný argument. Město totiž od roku 2016 testovalo pilotní projekt Třídění od prahu domu, kdy byl u rodinných domů zaveden právě čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu.

„Z výsledků tohoto projektu je zřejmé, že pokud občané opravdu třídí, produkce směsného komunálního odpadu se pohybuje kolem hodnoty 1 litr na osobu a den,“ vysvětlil úsek životního prostředí na webových stránkách města.

Někteří obyvatelé by si ale raději za odpad připlatili. „Jsem pro zvýšení plateb, například o dvě stě korun za rok. Ale svoz by měl být každý týden,“ zmínil v diskuzi Martin Koukal. Jak se ukazuje v okolních městech, zdražení poplatku za odvoz odpadu je nevyhnutelné, částka, kterou lidé zaplatí, bude ale stejně závislá na tom, jak budou místní nakládat s odpadem. Technické služby už tak navýšily frekvenci svozu papíru i plastů z veřejně dostupných stanovišť.

„Pokud bude papír a plast odkládán do modrého a žlutého kontejneru, bude více místa i v kontejnerech na komunální odpad. Ani svoz a likvidace těchto tříděných odpadů není zadarmo,“ vysvětlily pracovnice úřadu.