„V tuto chvíli lze říci, že dopravce dodržuje jízdní časy, což je samozřejmě základ všeho. Do konce minulého týdne měly být odstraněny problémy s topením, byl doplněn personální stav stevardů, takže by nemělo docházet k tomu, že by byly jednotky neobsazené,“ informoval po pondělní schůzce vedení kraje s dopravcem hejtman Netolický. Připomněl, že ztráty na tržbách, zapřičiněné neodbavením cestujících, nejdou na vrub kraje, ale dopravce.

Sankcím za nedodržení smluvních podmínek se Leo Express nejspíš nevyhne. „Přesto, že zásadní problémy jsou odstraněné, budeme uplatňovat na konci zúčtovacího období sankce. Na jejich vyčíslení musíme počkat po uplynutí 90 dní od počátku platnosti smlouvy,“ ujišťuje Martin Netolický.

Podle Leo Expressu jsou problémy minulostí

Finanční prostředky, které dopravce zaplatí, reinvestuje do zlepšení služeb pro cestující. „Stejný princip budeme uplatňovat také v případě Českých drah, pokud se v rámci šetření prokáže nějaké pochybení,“ přiblížil hejtman.

Problémy, se kterými se soukromý dopravce potýkal bezprostředně po zahájení provozu na regionálních tratích na Orlickoústecku, jsou podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedlaříka minulostí. „Všechny vlaky jezdí načas. Dochází-li aktuálně ke zpožděním, jsou v drtivé většině případů zapříčiněna čekáním na přípojné spoje nebo křižováním na trati, a nikoliv dopravcem Leo Express,“ ujišťuje Sedlařík.

Plně funkční je podle mluvčího rovněž odbavovaní karet IREDO a nemělo by se stát, že ve vlaku nebude palubní personál. „Karty byly odbavovány i v předešlých týdnech a pouze v ojedinělých případech, kdy bylo například nutno restartovat odbavovací zařízení, mohli jet jednotky cestujících zdarma na náklady dopravce. Zároveň byl doškolen další palubní personál. Směny na všech vlacích jsou nyní obsazeny,“ pokračuje Emil Sedlařík.

Zobrazovací systém ve vlacích a wi-fi připojení budou plně funkční po ukončení výluky, která na regionálních tratích potrvá do konce dubna. „Se zástupci kraje bylo předem dohodnuto, že zobrazovací systém bude dodán po výluce. Nyní se pracuje na variantě dočasného řešení, kdy by byly zastávky hlášeny pomocí reproduktorů, které je ovšem nutno do vlaků nově umístit,“ popisuje mluvčí.

Wi-fi připojení je dočasně řešeno pomocí routerů, jejichž počet byl na jednotkách navýšen, čímž se na nich posílil signál i pokrytí. „Po ukončení výluky a instalaci informačního systému již nebudou dočasné routery třeba,“ uzavírá Emil Sedlařík.

Kraj si na dodržování smluvních podmínek dohlédne. Průběžné a nehlášené kontroly budou pokračovat. „Kolegové z oddělení dopravní obslužnosti zcela nehlášeně projížděli ve čtvrtek a v pátek různé spoje napříč regionem a kontrolovali kvalitu poskytovaných služeb,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Po řadě jednání je patrný posun v myšlení vedení společnosti, která začala k naší spolupráci přistupovat s velkým důrazem a vědomím toho, že skutečně je výrazný rozdíl mezi komerčním rizikem a závazkovou smlouvou s krajem,“ uvedl radní Kortyš.