Pár měsíců do zahájení ještě zbývá, nedostatek strojvůdců, s nímž se nepotýká jen Leo Express, se však společnosti prozatím vyřešit nepodařilo. Podle informací, které má Deník k dispozici, scházelo z dvanácti strojvůdců, které dopravce potřebuje na zajištění provozu, ještě nedávno rovných deset.

Společnost Leo Express tvrdí něco jiného. „V současné době máme dostatek zájemců o pozici strojvedoucího a nyní s nimi řešíme konkrétní pracovní podmínky. I tak nábor na tuto pozici stále probíhá,“ sdělil na dotaz redakce mluvčí Emil Sedlařík.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobě se výchově a zaškolení nových strojvůdců věnují pouze České dráhy, nezbývá Leo Expressu, ale i ostatním soukromým dopravcům, než lovit nové zaměstnance ve státních vodách. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského způsobuje přetahování zaměstnanců společnosti velké ztráty.

„Výchova strojvedoucího trvá řádově devět až 12 měsíců a náklady jsou až milion korun, proto se různí soukromí dopravci snaží přetahovat naše vyškolené zaměstnance, do jejichž přípravy jsme investovali značný čas a finanční prostředky,“ potvrzuje mluvčí.

Přes trvalý nábor a péči věnovanou výchově nových strojvedoucích jich Českým drahám dlouhodobě schází kolem stovky. „Firma nemá nadbytečné zaměstnance v oboru strojvedoucí a v souvislosti se ztrátou výkonů ve východních Čechách nebudeme strojvedoucí propouštět. Naopak jim nabízíme práci na dalších linkách, které budeme provozovat, což je ze strany zaměstnanců hodnoceno pozitivně,“dodává Petr Šťáhlavský.

Leo Express se snaží strojvůdce přeplatit a nalákat na bonusy. „Strojvedoucím na Orlicku nabízíme 40 až 45 tisíc korun,“ sdělil nedávno jeho mluvčí Emil Sedlařík. Podle něj si je firma schopna nové strojvedoucí i vyškolit. „Jako další výhody nabízíme stravné, penzijní připojištění nebo příspěvek na dopravu,“ vypočítá. Podle Českých drah dosáhl medián mzdy v profesi strojvedoucí za loňský rok 44 573 korun.

Nedostatek klíčových pracovníků, kterými dnes strojvůdci jednoznačně jsou, řeší dopravci možností zaměstnání na částečný úvazek. Nevyhýbá se jí ani Leo Express. „Naprostá většina strojvedoucích bude pracovat na plný úvazek. Nebráníme se však ani práci na úvazek částečný,“ potvrdil Deníku Emil Sedlařík.

Podle části strojvůdců, kteří pracují pro České dráhy, ale jejich současný zaměstnavatel takovou možnost nerad vidí. Za práci pro konkurenční společnost údajně hrozí vyhazov.

Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský to uvádí na pravou míru. „České dráhy se striktně řídí v oblasti zaměstnanosti platnou legislativou. To platí i pro případ částečného úvazku. Podle zákona má každý zaměstnanec, chce-li vykonávat činnost, která je shodná s činností Českých drah, povinnost požádat o předchozí písemný souhlas k jejímu výkonu,“ upřesňuje mluvčí.

Povinnost vyžádat si svolení zaměstnavatele vyplývá přímo ze zákona a pokud by ji zaměstnanec porušil, dopustil by se podle Petra Šťáhlavského vážného porušení pracovní kázně a povinností se všemi důsledky.

V souvislosti s blížícím se vstupem Leo Expressu na krajské tratě, jednal před pár dny se zástupci společnosti hejtman Martin Netolický. Zajímal nejen o tvorbu jízdního řádu, ale rovněž o připravenost vozového parku a nábor zaměstnanců. „Do konce června by měla být připravená první souprava v laku určeném přímo pro Pardubický kraj. Následně bychom chtěli společně s dopravcem vůz předvést cestujícím přímo na Orlicku. Jsem rád, že postup přípravy vozidel jde tak, jak jsme se domlouvali před uzavřením smlouvy,“ sdělil hejtman.