„Žádný dětský lékař se nepřihlásil a bude to problém. Rodiče budou s dětmi jezdit do Starého Města. Paní doktorka sama shání za sebe náhradu a bude to muset řešit zdravotní pojišťovna,“ uvedl starosta Tatenice Vladimír Žák. V budoucnu je čeká i hledání zubaře.

DLOUHODOBÝ PROBLÉM
Do jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se nyní vložil Pardubický kraj. „Dlouhodobě se na nás obrací starostové obcí s tím, že je v regionu nedostatek vybraných lékařů. Většinou chybí stomatologové, obvodní lékaři a pediatři. Problém mají v Lanškrouně, ale obdobný registrujeme i v dalších, periferních oblastech kraje. Snažíme se na problém upozornit, aby i stát vnímal, že je nutné do území přilákat mladé lékaře,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje do budoucna lepší nastavení úhrad, aby se mohla chovat tržně a krátkodobě nabízet mladým lékařům zajímavé kontrakty. „Ty by působily jako motivační prvek pro vykonávání praxe v okrajových regionech. Věřím, že motivace může na řadu lékařů zapůsobit,“ podotkl hejtman Martin Netolický.

NOVÉ MOŽNOSTI
Lanškroun plánuje spolupráci s lékařskými fakultami a chce podpořit stipendiem konkrétního studenta, který by se zavázal po dokončení školy nastoupit do města jako obvodní lékař.

Možností je ale zřejmě více. Důležitou roli mohou sehrát i krajské nemocnice. „V budoucnu bude možné, že dojde ke spádovému převzetí řady ambulantních výkonů. Jejich garantem budou naše nemocnice akutní péče. Jedná se de facto o model okresních a krajských ústavů národního zdraví, na které jsme byli zvyklí v minulosti,“ dodal hejtman kraje Martin Netolický.

Pardubický kraj se v současné době snaží stabilizovat i rozvíjet akutní a následnou lůžkovou péči. „Výhoda je, že jsme vlastníkem Nemocnic Pardubického kraje, které jsou jediným poskytovatelem akutní zdravotnické péče. V jiných krajích působí různé subjekty, od soukromých zařízení po státní fakultní nemocnice, což vyjednávání krajů a dohody se zdravotními pojišťovnami znesnadňuje,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr.

PŘIJDOU MLADÍ?
Problém s chybějícími lékaři v kraji bude narůstat, protože řada z nich je již v důchodovém věku. A mladí nástupci nejsou. Ačkoliv světlé výjimky existují. Jednou z nich je stomatoložka Tereza Faltusová, která si zkrátila rodičovskou dovolenou a v Lanškrouně otevřela novou ambulanci. Během pár dní zaregistrovala na pět stovek pacientů a další čekají, že se na ně dostane na podzim.