MUDr. František BARCAL

1. října 1848 se v Nových Hradech narodil dlouholetý ústecký lékař a mecenáš MUDr. František BARCAL.

František se narodil do rodiny krejčího. Přesto, že jeho rodiče patřili mezi chudší vrstvu, chtěli synovi umožnit alespoň částečné vzdělání. Poslali jej na Gymnázium do Litomyšle, kde měl navštěvovat pouze 3. a 4. hlavní třídu (německou) s tím, aby se naučil trochu německy, a potom měl jít do učení. Díky Ferdinandskému stipendiu, které získal již ve 3. třídě, mohl dokončit celá gymnaziální studia a dokonce studovat medicínu na pražské univerzitě. Doktorem věd lékařských byl promován 27. února 1875.

Hned po promoci přišel do Ústí nad Orlicí a začal pracovat nejprve jako městský lékař, později byl jmenován i lékařem železničním. Své první dojmy z pobytu z Ústí líčil v dopise svému příteli MUDr. Mořici Prudičovi z Poličky. Cit.: „ Nového zde nevím nic, ale je to malé pole k dobrodružství a jiným věcem. Krajina je hornatá a příjemná, lid velice dobrý, ale ne příliš mohovitý, avšak pro první počátek se spokojím s málem. Děvčat je málo hezkých a velmi málo bohatých; asi dvě by byly schopny omámiti člověka, z nich znám jen jednu ergo žádná vyhlídka, neb aspoň velmi malá na ženidlo!".

V průběhu první světové války se dr. František Barcal stal jednatelem nově vzniklé odbočky Červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Tento spolek zřídil a provozoval filiálku c.k. záložní nemocnice Vysokomýtské, která byla umístěna v domě katolických spolků v Ústí nad Orlicí (dnešní Malá scéna) a dr. Fr. Barcal se stal společně s dr. Fr. Vicenou ošetřujícím lékařem. Jeho manželka s dalšími ženami zajišťovala pro raněné vojáky ošetřování a stravu.

S Annou, rozenou Čermákovou z Hrádku se oženil již 7. listopadu 1876. Jejich jediný syn Klement, plukovní lékař u dragounského pluku, zemřel vlastní rukou 21. ledna 1912 v Mariboru ve Slovinsku. Po jeho smrti se rozhodli celý svůj majetek věnovat. Městu Ústí nad Orlicí darovali vlastní dům čp. 1, a to k umístění městského muzea, čítárny a knihovny, který měl být na synovu paměť pojmenován „Klementinum". Založili fond okresní kolonie sirotčí v Ústí nad Orlicí, při Gymnáziu ve Vysokém Mýtě zřídili stipendia. Na vybudování okresní veřejné nemocnice v Ústí nad Orlicí věnovali obnos 150.000 K.

MUDr. František Barcal zemřel po těžké operaci v nemocnici v Havlíčkově Brodě 26. října 1917 a byl pochován na ústeckém hřbitově. Jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic.

Foto: MM ÚO; fond fotografie, přír. č. 236/94

Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium