Získaly je už nemocnice v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách, v Chrudimi i v Litomyšli a v nejbližších týdnech bude uzavřeno akreditační šetření také v Pardubické krajské nemocnici. Stejnou cestou se vydávají i některá další zdravotnická zařízení kraje, nyní získaly akreditaci také léčebné ústavy v Žamberku a v Jevíčku. „Cílem Pardubického kraje jako zřizovatele zdravotnických zařízení je mít certifikovanou kvalitu postupně nejen v nemocnicích akutní péče, ale také v ostatních zdravotnických zařízeních. V minulých dnech uspěly v této oblasti také Odborný léčebný ústav v Jevíčku  a Albertinum, léčebný ústav v Žamberku. Celkem s Rehabilitačním ústavem v Brandýse  nad Orlicí, který má certifikaci už déle, máme tedy tři akreditované ústavy na kvalitu a bezpečí," uvedl první náměstek hejtmana Roman Línek, který je zodpovědný za zdravotnictví.

Při akreditačním šetření inspektoři akreditační komise přímo na jednotlivých pracovištích zdravotnického zařízení posuzují shody zdravotnických procesů s akreditačními standardy. Tyto standardy se týkají všech oblastí činností zdravotnického zařízení, které přímo i nepřímo souvisejí s péčí o pacienty – péče lékařské, ošetřovatelské, diagnostické a také kvality technického zázemí zdravotnického zařízení. Cílem akreditace je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Platnost akreditace je časově omezená.
V odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku se externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb uskutečnilo na konci listopadu. Úroveň poskytovaných zdravotních služeb úspěšně obstála ve všech sledovaných oblastech. Za to obdržel ústav Certifikát kvality a bezpečí platný do 28. listopadu 2017. „Je to úspěch všech našich zaměstnanců, kteří se více než rok spolupodíleli na přípravě a splnění všech hodnotících standardů a ukazatelů řízení kvality a bezpečí," řekl Rudolf Bulíček pověřený řízením organizace.