Uskuteční se zde seminář, který veřejnosti přiblíží možnosti aktivního zapojení do rozvoje své obce, podniku či organizace, na co je možné získat finanční prostředky a jaké jsou základní principy, podmínky a výhody programu Leader. Zapojení do něj odsouhlasila na jednání správní rada a programový výbor MAS Košumbersko a Vysokomýtsko o.p.s., nezisková organizace, jež sdružuje podnikatele, neziskové organizace a samosprávy na území 36 obcí obou regionů, které se chtějí aktivně angažovat na rozvoji a obnově celého území.

Zapojení do programu vyvrcholí letos v červnu podáním žádosti o podporu z prostředků EU. Základní myšlenkou tohoto programu je rozvoj území ve spolupráci podnikatelů, samosprávných orgánů obcí a neziskového sektoru. Snahou MAS je pomoci místním aktérům svébytně rozhodovat o financích získaných z evropských fondů, pomoci subjektům i občanům zorientovat se v nepřehledném množství informací týkajících se dotací a zaměřit se na ty, které jim pomohou k získání finančních prostředků na činnost spolku, svazu nebo organizace a umožní jim aktivně se podílet na dění v regionu. Již brzy budou zprovozněny internetové stránky, na kterých budou dostupné potřebné informace o činnosti MAS a programu Leader, kontakty na odborníky pracující již několik let v oblasti dotací, a to nejen z evropských fondů, ale i státních dotací. Budou zde informace o chystaných akcích, projektech i vyhlášených výzvách, které umožní přinést finanční prostředky, potřebné k realizaci plánů na spolupráci při rozvoji regionu.