Vymysleli jinou – bezpečnější trasu, která navíc vede romantickou přírodou podél potoka. Překážku však tvoří dvě ne příliš zachovalé lávky přes potok, které je nutné nejdříve zrekonstruovat. Místní základní škola ve spolupráci s obcí vypracovala projekt nazvaný „Bezpečná cesta do školy“ a zažádala o grant, který byl schválen Ekocentrem Paleta v Pardubicích. Z finančních prostředků obce a z grantu bude možné vybudovat novou lávku u návsi a zrekonstruovat starou lávku u hřiště. Bezpečnější se tak stane nejen cesta do školy, ale i ke sportovnímu areálu či do obchodu. Slavnostního zahájení výstavby první z lávek se v úterý 12. června zúčastnili starosta obce Josef Zámečník, žáci školy i obyvatelé obce.