Jednou provždy tak vyřeší letitý problém, která mají skautská střediska Zubr a Dikobraz se svým zázemím.

Oddíly se zatím scházejí na dvou místech, kromě prostor ve starém domku na ulici 5. května využívaly také prvorepublikovou vilu v Žižkově ulici. Z té se však musí skauti vystěhovat, rozhodnutím Ústavního soudu už vila nepatří městu, ale restituentům. Po několikaleté soudní při bude objekt vydán dědičkám Waltera Pama. Kdy, to se zatím neví, rodina Pamových dosud radnici neoslovila s konkrétními požadavky. „Po vynesení rozsudku Ústavního soudu o neoprávněné konfiskaci majetku rozhodlo naše zastupitelstvo o vydání sporné nemovitosti, ovšem nikdo z rodiny Pamových ani jejich právní zástupce od té doby nereagoval,“ podotýká starosta města Martin Košťál. „V minulých dnech jsme proto odeslali výzvu k převzetí majetku.“

Vzhledem ke zmíněným skutečnostem se proto město rozhodlo postavit novou skautskou klubovnu (viz nákres architekta Přemysla Kokeše). Bude to jedna z větších investic letošního rozpočtu. „Město bude stavět ze svého, proto je realizace rozložena na dva roky,“ dodal starosta. „Náklady předpokládám ve výši osmi milionů korun, ovšem z výběrového řízení může vzejít jiná cena.“

Podle starosty je nový objekt určen primárně skautům, ale nemusí sloužit pouze jim: „Nabídli jsme i dalším občanským sdružením, že mohou mít k dispozici pro svou klubovou činnost nové prostory. Zatím probíhají jednání s několika zájemci.“

Projektová dokumentace je dokončena, běží stavební řízení a v nejbližších dnech by město mělo získat stavební povolení. Výběrové řízení na dodavatele radnice připravuje a samotná stavba by podle předpokladu měla být zahájena počátkem léta.

(daf)