Bezbariérovost školy umožní instalace výtahu v hlavní budově školy, na výdaje s tím spojené má město ve svém rozpočtu na letošní rok připraveno 1,4 milionu korun. Nyní už má škola k dispozici bezbariérovou jídelnu, bazén a třídy prvního stupně – vše se nachází v jedné budově. Právě jeden ze žáků nižšího stupně uvítá nový výtah asi nejvíc. Letos je totiž ve čtvrté třídě a díky výtahu bude moci se svou třídou bez větších problémů postoupit do páté třídy do hlavní budovy, kterou navštěvují všichni žáci vyššího stupně. Ačkoli je chlapec trvale upoután na invalidní vozík, bude moci pokračovat ve výuce v dalších ročnících stejně jako jeho plně pohybliví spolužáci. „Z výtahu bude mít radost i opatrovník jedné z žaček vyššího stupně, který ke svému pohybu musí také používat invalidní vozík," uvedl ředitel základní školy Oldřich Strnad.
Škola bude plnit funkci regionální bezbariérové školy a vyřeší rodinám s handicapovanými dětmi potíže, které jim vznikají v oblasti jejich vzdělávání. „Rodiče z Lanškrounska nebudou muset posílat své dítě do internátní školy. Lanškrounské děti s omezenou schopností pohybu získají základní vzdělání bez nutnosti dojíždění do vzdálenějších měst nebo nutnosti odloučení od rodiny. Škola bude připravena i na učitele či vychovatele s tělesným postižením," doplnila starostka města Stanislava Švarcová. „Projekt na vybudování výtahu měl ředitel školy připravený již dříve, v současné době začínáme pracovat na jeho aktualizaci, následovat bude stavební řízení a poté výběr dodavatele stavby," osvětlil další postup Lukáš Pražan z odboru investic a majetku. (tz)