Byla zrušena tři místa vedoucích oddělení – kanceláře starosty a tajemníka, majetku a investic. Na odboru investic a majetku bylo rovněž zrušeno místo správce městských lesů. Z městského úřadu odcházejí Petra Brejšová a Martin Fiala, Kateřina Gregorová radnici zůstává.

Celkový počet úředníků, kterých je radnici osmašedesát, však zůstává stejný. Současně došlo k prodloužení úředních hodin, které se ve středu posunuly z páté na šestou hodinu večerní. „Pro občany města tato změna přináší zvýšení komfortu, a to především pro ty, kteří pracují do 17.00 hodin nebo kteří za prací dojíždí,“ vysvětlil tajemník Jaroslav Brandejs.