Základní ideou tohoto projektu je možnost získat maximální množství informací, údajů a služeb na jednom místě bez nutnosti obíhání několika úřadů. Tato služba poskytně ověřený výpis z registrů veřejné zprávy: tedy výstupy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Během roku 2008 se rozsah poskytovaných služeb rozšíří i o výpisy z trestního rejstříku. Dále je možné díky Czech Pointu získat úplný výpis listu vlastnictví, úplný výpis z obchodního rejstříku či úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Služba je samozřejmě zpoplatněna.