Celkem třiasedmdesát stran obsahuje podrobná studie rozvoje části území, která je zveřejněna na webových stánkách města. Jejím cílem je zejména „stanovení základních rozvojových strategií v oblasti uspokojování potřeb obyvatelstva návštěvníků při sportovním vyžití a rekreaci v oblasti lanškrounských rybníků.“

Více stezek

Ze studie vyjímáme několik údajů o dílčích projektech. Celková plocha navržených parkovacích ploch má kapacitu 660 osobních aut, 20 autobusů a 170 motocyklů. U parkoviště nad hrází se odhadují výdaje ve výši jedenadvacet milionů korun, u jižního parkoviště deset milionů. Studie řeší mj. páteřní cyklostezku (náklady 7 milionů korun), stezky pro pěší (5), okruhy pro kondiční běh (1,8), pro in-line bruslení (5) i pro koně (5). Odhadnuty jsou zde i náklady cyklostezek směrem na Rudoltice (2,8) a Jakubovice (0,7). Dále umístění nového autokempu s padesáti lůžky v chatkách na levém břehu Dlouhého rybníka a hotelu v zóně Za Střelnicí. Směrem ke hrázi Dlouhého rybníka budou soustředěny hlučnější aktivity, směrem od hráze klidnější. Přírodní koupaliště s atrakcemi by mělo být odděleno od rybníka hrází o délce 250 metrů a výšce pět metrů. Napuštěno bude vodou z hlubinného vrtu. Předpokládané náklady na koupaliště činí 40 milionů korun. Další náklady jsou spojeny s budováním sportovišť na pláži včetně minigolfu, pétanque či lanového centra (6), dětského hřiště (3), sjezdovky (4), rozhledny (7), amfiteátru s koncertním molem (2), areálu cyklotrialu (2), skateparku (6), úpravou lesa (3), školou windsurfingu a přístavištěm vodních sportů (6) nebo zřízením informačního systému (1).

Vyberou nejlepší

V závěru studie zkoumají její autoři možnosti získání finančních zdrojů z konkrétních programů Evropské unie. Jejich podíl by mohl být až pětaosmdesátiprocentní. Seznam reálných projektů zastupitelé schválili v červenci. Zahrnuto je do něho osmatřicet projektů v celkové hodnotě 382 milionů korun. O úspěch při získání evropských peněz bude město usilovat s vybranými projekty v celkové hodnotě kolem sta milionů korun.