Společnost s ručením omezením stejného názvu pokračuje v činnosti dál. Rovněž rozhodli o prioritách lokalit pro další bytovou výstavbu a schválili záměr farnosti, respektive charity postavit SOS centrum pro děti. „Dále jsme vybrali reálné projekty vhodné pro financování s pomocí evropských fondů. Je to především přírodní koupaliště s potřebným zázemím, jako je parkoviště, dětské atrakce, hřiště, stezky kolem rybníka a tak dále. Čekáme na přesné znění podmínek v programech Evropské unie.

Schválili jsme také záměr výstavby Spolkového domu a střediska názorné výuky, pro které usilujeme o získání dotace z programu přeshraniční spolupráce s Polskem,“ uvedl starosta Martin Košťál. Zastupitelé mj. rozhodli o způsobu prodeje nemovitosti na Pivovarském náměstí, a to obálkovou metodou, která je nejjednodušší a při níž rozhoduje pouze výše kupní ceny. Představitelé města dořešili vztah se společností Rybářství Litomyšl. „Kupujeme od nich pozemek pro vybudování přírodního koupaliště za dva miliony korun. Zároveň tak oceňujeme skutečnost, že rybáři čistí rybník Dlouhý,“ poznamenal Martin Košťál.