Při jejich zasedání minulý týden zůstaly některé záležitosti neuzavřeny. Staženo bylo například téma smlouvy města s Rybářstvím Litomyšli s.r.o. o užívání rybníku Dlouhý k rekreačním účelům. Předplacení užívání rybníka na padesát let dopředu za dva miliony korun bez DPH bylo kontrolním výborem zpochybněno s tím, že na rekreační užívání mají občané i tak nárok.

Zastupitelstvo prozatím neschválilo záměr rady připravit prodej třiaosmdesáti bytů v devíti domech. Jedná se většinou o poslední větší byty v majetku města, přibližně polovina z nich jsou byty druhé kategorie vyžadující v blízké době větší náklady na udržení jejich standardu. Do vyřešení vztahů mezi městem a sdružením lékařů byl také odložen prodej domu v centru města, protože do něho částečně zasahuje provoz rehabilitace. „Chceme prodat turistickou základnu v obci Strážná, což je bývalá škola. Už dlouho hledáme kupce, ale symbolickou nabídku obce ve výši jedna koruna jsme odmítli. Věříme, že dostaneme lepší nabídku,“ přiblížil další majetkovou záležitost starosta Martin Košťál. Představitelé města se také rozhodli nevyužít předkupního práva k odkoupení nemovitostí závodu Orpa.

Pro činorodé kluby, oddíly, soubory a sdružení bylo jistě vítaným bodem programu odsouhlasení příspěvků města na jejich sportovní nebo kulturní aktivity.