Úřednice měla na jaře loňského roku obdržet od vedení města neobvykle vysokou odměnu za to, že zastupitele Marka obvinila z nevhodného chování při kontrole v informačním centru. K incidentu mezi zastupitelem a pracovnicí městského úřadu došlo loni v únoru.

Trestní oznámení

Údajné hrubiánství bylo o necelý rok později důvodem, které vedlo k odvolání Jindřicha Marka z kontrolního výboru zastupitelstva. Pro hlasovalo 11 z dvanácti koaličních zastupitelů za Lanškrounské fórum, ANO a ČSSD. Před měsícem podala lanškrounská radnice na Marka kvůli tvrzení o úplatku trestní oznámení.

Jindřich Marek tvrdí, že obvinění vedoucí informačního centra vůči němu je smyšlené. „Je mi upřímně líto úřednic, které se nechaly nalákat a vědomě či nevědomě se zapojily do obyčejné politické šarvátky,“ prohlašuje opoziční zastupitel.

Slova o domnělém úplatku dokládá informacemi o vyplacených odměnách, které úřednice dostala za loňský rok. „Hodnota odměn u vedoucí dosáhla na celém úřadě nejvyšší částky. Dokonce značně převýšila i celoroční odměnu tajemníka,“ podivuje se Jindřich Marek.

Podle Marka poskočily vloni odměny úředníků lanškrounské radnice o víc jak jeden a půl násobku oproti roku předcházejícímu. „Pouze u vedoucí a i dalších pracovníků informačního centra vzrostla roční odměna třikrát. V tom samém roce došlo u vedoucí k navýšení třídy z devítky na desítku,“ upozorňuje.

Podle zastupitele není Tereza Juřinová, která nemá vysokoškolské vzdělání, žádný superúředník, aby měla absolutně nejvyšší odměny. „Pořád se bavíme o vedoucí oddělení, které se důležitostí nemůže nikdy rovnat odpovídající funkci například v Litomyšli, ani jinému, pro město zásadnějšímu odboru,“ je přesvědčený Jindřich Marek.

Pivovar Bahno byl unikátní dobovým vzhledem.
Bahno bylo legendou, říkají hosté pivovaru. Teď ustoupí opravě

Na dotaz Deníku, jakou výši odměn za minulý rok dostala, Tereza Juřinová neodpověděla. Podle tajemníka městského úřadu byla odměněna na základě splnění předem stanoveného motivačního cíle. „Paní Juřinová zcela po právu a předvídatelně obdržela danou odměnu, žádný úplatek, jak psal pan Marek,“ poznamenal Jaroslav Brandejs.

Deník požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím o přehled odměn všech vedoucích pracovníků lanškrounské radnice za loňský rok. Z deseti odborů a oddělení si platově polepšilo více vedoucích. O jednu platovou třídu, z devítky na desítku poskočila od června pouze vedoucí infocentra. V dalších třech případech se řídící pracovníci posunuli o jednu příčku v platových stupních.

Pokud jde o osobní příplatky, došlo za minulý rok na radnici ke dvěma změnám. Dvakrát (od července 2018 a od října 2019), celkem o tři tisíce oproti předešlému roku se zvedlo vedoucí infocentra osobní ohodnocení.

Největší odměny

Na odměnách vyplatila radnice vedoucí infocentra za loňský rok absolutně nejvíc ze všech, přes 130 tisíc. Vedoucí dvou odborů si přišli na 120 tisíc, roční odměny sedmi ostatních se pohybovaly mezi 80 až 100 tisíci.

Z celkové částky 238 tisíc na odměny tří pracovníků oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti šla na odměnu vedoucí víc jak polovina. Největší finanční balík, celkem 502 tisíc měla na odměny v loňském roce kancelář starosty a tajemníka, naopak nejmenší - 117 tisíc - právní odbor. Dohromady vloni vyplatila radnice úředníkům deseti odborů a oddělení skoro tři miliony. Na platy šlo z městského rozpočtu bezmála 28 milionů.

Tajemník úřadu Jaroslav Brandejs zdůvodnil zvýšení platových tarifů a stupňů a výši vyplacených odměn situací na trhu práce, pravidelnými pololetními a motivačními odměnami.

„Zpravidla všichni zaměstnanci dostávají pololetní odměny ve výplatním termínu v červnu a prosinci na základě pravidelného pololetního hodnocení, které na úřadě probíhá,“ sdělil na dotaz Deníku. Připomíná, že veškeré mzdové výdaje jsou schválené zastupiteli v rámci ročního rozpočtu a zastupitelé s nimi byli předem seznámeni.

„V době přezaměstnanosti, a možné zvýšené cirkulace zaměstnanců byla nově flexibilně zavedena podpora zaměstnanosti a mzdová položka posílena,“ vysvětluje Jaroslav Brandejs. Podle tajemníka jde o systém odměňování, kdy každý vedoucí dostal k dispozici zhruba 1500 korun na měsíc na zaměstnance, které mohl přerozdělit podle kvality práce.

Domov seniorů ve Sloupnici.
Domovu chybí miliony. Starosta se obrátil na premiéra