Průmyslová tradice a nedostatek technických pracovníků stojí za projektem regionálního polytechnického centra v Lanškrouně. Město na jeho výstavbu získalo dotaci 42 milionů korun.

Centrum vznikne v přístavbě u základní školy Dobrovského. V době, kdy výuka dílen na základních školách spíše upadá, se jedná o ojedinělý projekt. V přístavbě školy bude několik nových tříd. „Cílem našeho projektu je vytvoření učeben zaměřených na rozvoj polytechnicky a přírodovědně orientované výuky. To vše ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech nebo v zaměstnání s digitálními technologiemi,“ přibližuje smysl projektu Pavel Resler, zástupce ředitelky Základní školy Dobrovského v Lanškrouně, kde polytechnické centrum vznikne.

Lanškroun v posledních letech trpí nedostatkem technických pracovníků a některé firmy proto investují raději v jiných městech. Právě proto chtějí v Lanškrouně začít s výukou už od základních škol a polytechnické stavebnice dostanou i mateřské školy. Žáci se v nových třídách naučí základy ručního obrábění dřeva, řezání a obrábění kovů a plastů. K dispozici bude školám i veřejnosti učebna keramiky. Žáci v lanškrounských školách se už nyní věnují sestavování unikátních robotů. V novém centru dostanou k dispozici moderně zařízenou učebnu, kde budou mimo jiné programovat vlastní roboty.

Staré dílny se zbourají

Stavba polytechnického centra za 47 milionů korun začne co nejdříve. „Přístavba bude na půdorysu stávajících dílen ze šedesátých let, které přijdou zbourat. Nyní tam jsou dvě učebny, potom jich bude celkem devět. Regionální polytechnické centrum využijí nejen školy, ale také zájmové kroužky a veřejnost,“ vysvětluje Pavel Resler.

Projekt počítá rovněž s nákupem vybavení v hodnotě asi šesti milionů korun. „Pořídíme stoly, stavebnice, nástroje pro obrábění dřeva, nábytek. Využijeme samozřejmě i vybavení dílny a kuchyně, které je tam dnes,“ vypočítává zástupce ředitelky školy.

Centrum mělo být hotové již letos v prosinci. Ovšem kvůli zdržení hodnocení projektů a žádostí, kterých se sešlo okolo šesti stovek, bude škola žádat o posunutí termínu kolaudace stavby. „Začali jsme s papírovými záležitostmi a jednáme ohledně výběrového řízení na dodavatele. Počítám, že v červenci dojde na bourání a odvoz suti. Nejhorší práce snad stihneme o prázdninách. Dokončení centra plánujeme na červen příštího roku. Projektant navrhl skelet, který se vyzdí, takže technologie stavby by měla být docela rychlá,“ dodává Pavel Resler.

A o tom, že centrum bude mít velké využití, není pochyb. Žáci a studenti lanškrounských škol bodují na prestižních soutěžích s vlastními vynálezy a roboty. Naposledy uspěli minulý týden na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Někteří z nich si za odměnu užijí stáž ve Francii.

Co v novém centru bude?
1. podlaží: dřevodílna, zámečnická dílna, dílna pro ruční obrábění kovů a plastů, učebna keramiky

2. podlaží: učebna robotiky a programování, učebna pro práci se stavebnicemi a učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů

3. podlaží: učebna pro rodinnou výchovu, kuchyňka a malá aula pro přednášky