„Zajištění služeb sběrného dvora pro obyvatele a podnikatelské subjekty povede ke zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek," uvedl místostarosta Lanškrouna Zdeněk Baborák.
Celkové výdaje na projekt jsou vyčísleny na téměř 13 milionů korun, vedle evropských zdrojů, které jsou hlavním zdrojem příjmů pro tento projekt, přispěje i stát. Město by mělo vynaložit 1,3 milionu korun ze svého rozpočtu. „Konečné částky budeme znát až po realizaci veřejné soutěže, která proběhne o prázdninách," dodal Lukáš Pražan z odboru investic a majetku na městském úřadu.
Technické služby se budou stěhovat do opravené administrativní budovy v Nádražní ulici, centrální sběrný dvůr bude vybudován v jejím bezprostředním sousedství.