Vyhlašovatelem ankety je komise pro výchovu a vzdělávání při městské radě. Anketa dává možnost zvýraznit výsledky celoroční práce s mládeží. V letošním roce bylo do ankety prostřednictvím škol, klubů, spolků, ale i rodičů a sourozenců nominováno 52 jednotlivců a 16 kolektivů v kategorii do 15 let a 19 jednotlivců a 6 kolektivů v kategorii 15 – 19 let. Anketa je také rozdělena podle oblastí, ve kterých město navržení loni reprezentovali (sport, kultura a soutěže vzdělávacího charakteru).
Jako každý rok i letos se budou úspěšní reprezentanti oceňovat ve dvou fázích. Ve středu byli vyhodnoceni ti, kteří se umístili v mezinárodních a celostátních soutěžích do 3. místa a na 1. místě v krajských soutěžích. Ostatní reprezentanti převezmou ocenění ve svých domovských organizacích, pogratulovat jim přijde i zástupce města.
Jitka Krejčová z oddělení školství a kultury k oceněným dodává: „Je velice těžké vyzdvihnout jednotlivce či některý kolektiv z nominovaných. Jsem ráda, že se nám tradici ocenění těchto mladých nadějí daří udržet. Věřím, že pro děti, které jsou úspěšnými horolezci, stolními tenisty, badmintonisty, přespolními běžci, šachisty, hudebníky, počítačovými nadšenci, mechaniky a robotiky, přírodo a jazykovědci, ale také pro jejich rodiče a trenéry to je docenění jejich píle a práce."
Úspěšné mládeži pogratulovala i starostka města Stanislava Švarcová: „Nikde není napsáno, že mladí, které naší anketou oceňujeme, budou v dospělosti reprezentovat město na vrcholné úrovni. Ale doufám, že každé takovéto ocenění jim pomůže pokračovat v tom, co je baví, s vědomím, že si jich za to vážíme. Jsem přesvědčena, že se jedná také o malé zadostiučinění pro trenéry dětí, kteří často bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu věnují svůj volný čas právě těmto dětem." Na straně 8 najdete jména oceněných reprezentantů.

V anketě „Mládež reprezentuje město Lanškroun" byli letos oceněni:

Jednotlivci do 15 let Marie Pavlasová, Heřman Růžek, Kristýna Konečná, Matěj Kupsa, Eliška Benešová, Michal Kačerovský, Tomáš Kutnar, Daniel Waclav, Žaneta Judová, Markéta Sontáková, Kateřina Reslerová, Natálie Benešová, Tereza Vodičková, Daniela Kulhavá, Kateřina Stehlíková, Josef Havelka, Mikuláš Karlík, Lukáš Doleček, Matěj Skalický, Anna Peichlová, Zbyšek Černohous, 
Luisa Klementová, Kryštof Vetchý, Michaela Gregorová, 
Filip Gregora, Klára Hanáková, Tomáš Chlup, Jan Gregora, Monika Gregorová, Michal Kačerovský, Tereza Cacková, Eliška Jíšová

Družstva, kolektivy do 15 let
Daniela Ponomarevová, Denisa Ponomarevová, Andrea Petrová, Jana Šuláková, Monika Šuláková, Markéta Andělová, Barbora Kačerovská, Ella Andrlová, Vojtěch Horák, Markéta Stejskalová, Vojtěch Velebný, Kryštof Vetchý, Marika Šilarová, Anna Jónová, Aneta Vodičková, Ella Nová, Vojtěch Horák, Heřman Růžek, Monika Gregorová, Zuzana Snítilová, Jakub Gregora, Zbyšek Černohous, Světlušky DDM Damián, Antonín Vu, Matěj Doleček, Adam Brejša, Petr Pešek, Štěpán Mann, Petr Šolc, Petr Kaška, Marek Černohous, Julie Kalousová, Lentilky, Tereza Cacková, Adam Bako, Radim Bako, Filip Vybíral, Patrik Kristek, Lukáš Kristek
Jednotlivci 15 – 19 let Kristýna Hipská, Anna Šulcová, Veronika Scheuerová, Michal Schlegel, Andrea Pokorná, Jan Pavlas, Dominik Machotka, Hana Krátká, Lucie Faltýnková, Eva Neprašová, Kristýna Patočková
Družstva, kolektivy 15 – 19 let
Dominika Doležalová, Anna Faterová, Jiří Smolák, Jan Pavlas, Marek Uher, Ondřej Tomeš, Jiří Smolák, Jan Pavlas, Kristýna Patočková, Michal Kraus, Tereza Tothová, družstvo dívek – volejbal, družstvo chlapců – šachy, hokejové družstvo ORLI, Škeble- soubor gymnázia

Čestné ocenění Lucie Faltýnková

Jednotlivci do 15 let Tomáš Kögler, Magdaléna Klabanová, David Jelínek, Antonín Stehlík, Matěj Parent, družina Fčel – Junák, družstvo malé kopané ZŠ A. Jiráska, šachové družstvo ZŠ A. Jiráska, družstvo dívek ZŠ A. Jiráska, družstvo mladších žáků ZŠ A. Jiráska

Jednotlivci 15 – 19 let
Michal Kraus, Renáta Bočková, Eva Hejkrlíková

Družstva, kolektivy 15 – 19 let
šachové družstvo TJ