Jsou jimi Josef Bílý, Dagmar Brýdlová, Stanislav Chládek, Karel Kleiner, Jiří Krejča, Ilja Michalec, František Motyčka, Růžena Navrátilová a Lada Sitová. Oceněni byli například za aktivní účast v protinacistickém odboji, za dlouholetou práci s mládeží, přínos v oblasti sportu, kultury a turistiky nebo za zviditelňování města Lanškroun. Medaile byly předány v úterý v obřadní síni na zámku. 

Oceněni byli:

Josef Bílý – za aktivní účast v protinacistickém odboji
V roce 1945 byl vězněn v Terezíně za partyzánskou činnost svého otce Josefa Bílého.

Dagmar Brýdlová – za dlouholetou a příkladnou práci s mládeží v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání
Pětadvacet let zastávala funkci ředitelky v Domě dětí a mládeže v Lanškrouně. Vedla zájmové kreativní kroužky a dílny, organizovala a organizuje přírodovědné soutěže.

Stanislav Chládek – za aktivní dobrovolnou práci v oblasti sportu a fotbalu a za přínos ke zviditelňování města Lanškroun prostřednictvím spoluorganizování aktivit lanškrounského fotbalového oddílu
Celý život byl aktivním fotbalistou. Trénoval mládež, poté dospělé. Příležitostně vypomáhá trenérům dodnes.

Karel Kleiner – za dlouholetou pedagogickou činnost a práci s mládeží a rozvoj lanš-krounského gymnázia
Jeho přispěním byla budova gymnázia Lanškroun vyhlášena kulturní památkou a v roce 1991 bylo povoleno otevřít třídy víceletého studia.

Jiří Krejča – za aktivní dobrovolnou práci v oblasti sportu a turistiky a za přínos ke zviditelňování města Lanškroun prostřednictvím spolupořádání dálkového pochodu Lanš-krounská Kopa
V devadesátých letech se stal oficiálním členem Klubu český turistů Lanškroun, ve kterém jako jeden ze skalních členů působí dodnes.

Ilja Michalec – za aktivní práci v oblasti kultury a za přínos ke zviditelňování města Lanškroun prostřednictvím pořádání hudebního festivalu Jazz A Little Otherwise
Od roku 2000 je hudebním dramaturgem výjimečného festivalu Jazz a Little Otherwise.

František Motyčka – za aktivní účast v protinacistickém odboji
V dubnu 1944 se přidal k partyzánskému oddílu, posléze byl oddíl přidělen ke 2. brigádě 33. divize. Brigáda byla určena k doplňování padlých vojáků v divizi.

Růžena Navrátilová – za aktivní účast v protinacistickém odboji
Během války pracovala v pozemním hnutí, kde působila jako spojka partyzánů v lese. V domě ukrývala dva zajatce, přestože byla pod neustálým dohledem gestapa.

Lada Sitová – za dlouholetou aktivní propagaci města

Od roku 2012 přispívá na web římskokatolické farnosti. V roce 2013 založila facebookový profil Lanškroun současný, kde zveřejňuje zprávy a zajímavosti z města

(tz, zr)