Vyšší stovky uhynulých ryb se v těchto dnech objevují na rybníku Dlouhý v Lanškrouně. Příčinou úmrtí je podle Ivana Brychty z Rybářství Litomyšl poškození a rozpad žaberního aparátu. „Proč k tomu dochází není vždy úplně jednoznačné, ale hlavním faktorem je nestabilita počasí, časté průplachy rybníka, silné splachy z okolních polí či průplachy kanalizačních systémů,“ vysvětlil Brychta, podle kterého nelze tyto negativní vlivy nikterak ovlivnit.

Brychta Deníku zároveň sdělil, že nebylo prokázáno, že by se mělo jednat o otravu. Dá se prý zároveň předpokládat, že takto oslabené ryby budou dále hynout na další vlivy. „Jako chovatelé provádíme sběr uhynulých ryb, ošetřování žaberního aparátu obsádky,“ řekl s tím, že ryby zároveň krmí speciální obohacenou směsí na podporu imunitního systému.

Výměra vodní plochy je 19,4 ha, množství zadržené vody je 379 100 m3. Je napájen vodou z Ostrovského potoka. Koupací oblast leží za městem Lanškroun. Kvalita vody je v průběhu sezóny postupně ovlivňována rozvojem fytoplanktonu, což se projevuje změnou zabarvení vody a zhoršením průhlednosti.

Rybník Dlouhý je kromě chovu ryb využíván také k rekreačním účelům. Podle Brychty není v současné době koupání výrazně rizikové. Zároveň však upozornil, že pro rekreanty nemusí být koupání, vzhledem k vysokému počtu mrtvých ryb. příliš komfortní. O nízkém znečištění svědčí i výsledky posledního měření kvality vody. Hygienici naměřili 26. července 1. stupeň znečištění, který nasvědčuje, že voda je ke koupání vhodná.

Co bude s rybí obsádkou dále není podle Rybářství Litomyšl, které je vlastníkem, zatím jasné. Ryby pravidelně vyšetřují veterinární specialisté, kteří případná opatření nastaví podle aktuální situace.