Důvodem je skutečnost, že Lanškroun má vysoký průmyslový potenciál a podniky ve městě potřebují zejména pro vývoj vlastních výrobků (strojů i součástek) perspektivní specialisty. Proto ve středu některé firmy ve městě a místní střední odbornou školu a učiliště navštívil rektor a děkan Technické univerzity Liberec.

„Hledali jsme technickou univerzitu, která by měla zájem zadávat témata diplomových prací, která by se vztahovala k problémům, jež potřebují vyřešit lanškrounské podniky. Z toho důvodu proběhla schůzka, které se účastnili zástupci čtyř místních firem a rektor a děkan fakulty mechatroniky,“ informoval Deník starosta Martin Košťál s tím, že další schůzka je plánována na podzim do Liberce. Tam by měly zaznít nejen konkrétní problémy firem, které potřebují vyřešit, ale i témata, která potřebuje univerzita prověřit v praxi. Půjde tedy o vzájemnou spolupráci.

„Realizace detašovaného pracoviště je na několik let, ale diplomové a bakalářské práce mohou být zadávány studentům v Liberci již v příštím roce,“ uvedl starosta.