Studentka zpracovala celkem 150 dotazníků: dvěma třetinami odpovědí se podílely ženy, jednou třetinou muži. O aktuální informace z úřadu se vůbec nezajímá třináct procent dotazovaných. Tři čtvrtiny ze 150 respondentů považuje informovanost úřadu za dostatečnou. Za výbornou, anebo naopak špatnou, ji pokládá shodně pět procent dotazovaných. Přehlednost internetových stránek shledává 41 procent respondentů města za dostačující, 12 procent za velmi dobrou, 16 za špatnou a téměř třetina z nich tyto stránky nezná. Jejich obsah pokládá za špatný 22 procent respondentů, za dostačující 32, za velmi dobrý 15 procent.

Sedmatřicet procent dotazovaných by na internetové stránky přidalo aktuální informace, šestnáct procent by uvítalo více informací o kulturním dění, třináct procent by nic neměnilo.