Chybné řešení

„Ke schválení vyhlášky přispěly i argumenty bývalého šéfa odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na ministerstvu financí, advokáta Pavla Němce, který se projednávání účastnil,“ uvedl předkladatel vyhlášky Hynek Brýdl.

„Zmínil jsem jako příklad města, která již regulační vyhlášku přijala, tedy Zlín, Zábřeh, Šumperk, Brno, a jakou formu zastupitelé zvolili. Zmínil jsem se i o úvahách nad regulací v Praze. Přijetí vyhlášky v Lanškrouně beru na vědomí jako vůli orgánu města, který je k tomuto oprávněn. Myslím si ale, že v textu přijaté vyhlášky je chybně řešeno přechodné ustanovení, které by mělo umožňovat stávajícím provozovatelům provozovat své výherní hrací přístroje podle vydaných povolení minimálně po dobu dle povolení. Jde podle mne o nedopatření, které bude třeba napravit, k čemuž se ale opět musí sejít zastupitelstvo,“ uvedl advokát specializující se na oblast regulace hazardních her. Předkladatel Hynek Brýdl ocenil přístup jednoho ze zastupitelů, který prohlásil, že v tomto případě by mělo jít politikaření stranou, ale zároveň ve svém dopise do redakce zdůraznil, že přijetí vyhlášky nepodpořilo pět členů koalice.

Omezuje svobodu

„Pan Němec doporučoval spíše pozitivní než negativní vymezení oblasti, zmínil i problém ochrany investic a s ním vhodnost až ročního přechodného období. Celkově jsem z jeho vystoupení nabyla dojmu, že návrh vyhlášky opravdu není optimální. Navíc všichni provozovatelé heren, ať už dodržovali kodex, ke kterému se městu před časem zavázali, či ne, budou postiženi stejně. Domnívám se, že vyhláška byla ušita příliš horkou jehlou,“ uvedla zastupitelka Lada Sitová, která se hlasování zdržela.

Zdržel se i starosta Martin Košťál. „Mám k tomu několik důvodů. Zaprvé, ve městě není větší problém s návštěvníky heren než třeba s návštěvníky restaurací či diskoték. Dále se v současné době připravuje nový zákon, který tuto problematiku pojme komplexně a jinak,“ poznamenal starosta.

Významný je i jeho další argument. „Tato vyhláška ve znění, v jakém byla přijata, silně omezuje svobodu podnikání. Podle schváleného textu platí v Lanškrouně od 4. října absolutní zákaz provozování veškerých výherních hracích přístrojů. Z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra mi však potvrdili, že takovou vyhláškou by byl prakticky zakázán provoz přístrojů okamžitě a na celém území města, což by bylo v rozporu se Zákonem o loteriích a jiných podobných hrách,“ vysvětlil svoji zdrženlivost Martin Košťál.