Ulička ovšem v pondělí výrazně získala na významu, od tohoto dne totiž nese jméno českého génia Járy Cimrmana.

Průvod šel z rynku
do podzámčí

Už na náměstí byl poměrně velký sběh lidu u pódia, na němž byl instalován další z nově objevených Cimrmanových vynálezů: „Klimatizační stroj S.V. 42". Přítomní s nadšením vítali i přední cimrmanology, kteří do Letohradu zavítali, aby se ujali slavnostního aktu odhalení cedule se jménem Járy Cimrmana v jeho uličce.
Samotný průvod byl k nepřehlédnutí. V čele jel starý hasičský vůz vezoucí čestné hosty, za ním pochodovali muzikanti, ženský pěvecký sbor a početný zástup občanstva. Ti všichni se pak shromáždili u pódia pod zámeckou zdí. Po uvítacím proslovu starosty Letohradu Petra Fialy zazněla  hymna rakousko-uherského mocnářství a pak již se ujal slova Miloň Čepelka, jeden z našich předních cimrmanologů.

Jak to vlastně bylo
 s Mistrem a uličkou

„Rádi se na pozvání Kyšperské cimrmanologické společnosti opět scházíme ve vašem městě, abychom kromě odhalení posoudili i nové skutečnosti z Mistrova života… Za několik posledních let se podařilo díky vaší cimrmanologické společnosti objasnit další záhadu týkající se pobytu Járy Cimrmana v Kyšperku. Za to jsme opravdu velmi vděční. Všechny stopy o jeho činnosti končily donedávna před první světovou válkou a teprve objevení hry České nebe, kterou máme už několik let na repertoáru, toto mylné mínění opravilo. Když se teď dozvídáme, že byl Cimrman viděn zde v Kyšperku ještě v srpnu roku 1919, hraje nám to, jak se říká, do figury.
A také pro nás je fakt, že sem zavítal, velmi pravděpodobný a potěšující. Děkuji vám proto za informaci, že byl viděn, jak, cituji ze zprávy zdejší místní  c. k. policie, kterou jste objevili, jak popíjí pivo v nedalekém hostinci U Kamínků kolem osmé večerní. Po nějaké době se zvedl a odešel od nedopitého piva naproti do uličky, tam chvíli postál a pak se opět vrátil do hostince ke svému půllitru, konec citátu z policie. Uličku vidíte po mé levé ruce, už o ní ostatně víte a téměř ve stejném stavu ji vidíte jako tehdy. Je pravděpodobné, že odchod od piva souvisel se špatným stavem záchodků ve dvoře hostince. Tak nelichotivý název, který ulička do dnešního dne nesla, vaším a teď i naším odhalením úplně změní nejen její jméno, ale doufám, že i smysl," prohlásil  Miloň Čepelka před pozorně naslouchajícím publikem.

Uvolněnost
a svobodomyslnost

A pak již nezbylo než ceduli s novým jménem uličky odhalit. Aktu se ujal další z cimrmanologů Zdeněk Svěrák. Ještě než zatáhl za „špagát", laskavě k přítomným pronesl: „My sem k vám do Letohradu jezdíme rádi, protože tady vždycky panuje taková atmosféra uvolněnosti a svobodomyslnosti. Už to třeba, že při zpívání hymny nenáviděného mocnářství četnictvo první republiky salutuje, je toho dokladem. Ať tady taková nálada vydrží a hlavně ať ta ulička neztratí svou úhlednou funkci." Jeho slova i samotné odhalení doprovázel nadšený potlesk a volání slávy.
Jak připomněl starosta Petr Fiala, Letohrad je Cimrmanovi zaslíben. Vždyť ulička je již třetím připomenutím Mistra ve městě. Všichni cimrmanologové u nás jistě vědí, že zde má Jára Cimrman již sochu a také světničku v místním muzeu.
Den ve znamení Cimrmana završilo v Kyšperku otevření výstavy Jára Cimrman – světoběžník a vynálezce ve výstavních prostorách zámku a večerní představení Divadla Járy Cimrmana „Posel z Liptákova" v místním Domě kultury.