"V souvislosti se stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je od pondělí 4. března 2024 plánována úplná uzavírka knířovské poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem, která by měla trvat do konce roku 2025. V uzavřeném úseku této cesty bude provedena přeložka plynovodu a odtěžení zářezu budoucí dálnice v místě plánovaného nadjezdu. Též budou zahájeny práce na přemostění dálnice, nad kterou povede komunikace pro pěší," informovala Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend vysokomýtské radnice.

O sérii uzavírek cest a silnic u Vysokého Mýta kvůli stavbě dálnice jsme psali zde:

Práce na dálničním obchvatu Vysokého Mýta
Začala série uzavírek silnic kolem Vysokého Mýta kvůli stavbě dálnice D35

Po dostavbě dálnice bude cesta opět otevřená. Knířovská poutní cesta povede nadchodem nad dálnicí - podívejte se zde:

Vizualizace nadchodu Knířovské poutní cesty.Vizualizace nadchodu Knířovské poutní cesty.Zdroj: ŘSD

Celou vizualizaci dálnice kolem města můžete shlédnout ve videu.

Poutní cesta z Vysokého Mýta do Knířova patří mezi oblíbené pěší trasy například pro kondiční běžce, rodiny s dětmi, seniory i pro majitele psů a je součástí duchovního okruhu vysokomýtské naučné stezky. V průběhu stavby dálnice D35 bude od 4. března 2024 až do konce roku 2025 poutní cesta staveništěm, proto celou tuto dobu vstup do tohoto prostoru zakázán.

"Knířovská poutní cesta bude po dobu stavby skutečně pro pěší i cyklisty místy i života ohrožující, proto důrazně žádáme o dodržování již zmíněného zákazu vstupu," podotkla Šťastná.

Rozsah a místo prováděných prací v rámci plánované uzavírky a s tím související omezení jsou vyznačeny zde (pro větší rozlišení rozklikněte):

Oblast uzavírky knířovské cestyOblast uzavírky knířovské cestyZdroj: Město Vysoké Mýto

Stanovená přechodná úprava provozu na poutní cestě je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba M-SILNICE a. s., která dálnici v tomto úseku staví.

Videovizualizace dálnice D35 kolem Vysokého Mýta:

Zdroj: ŘSD