Půjde o poměrně rozsáhlé kácení veřejné zeleně, a proto je jisté, že tato etapa vzbudí velkou pozornost obyvatel města. Padnou i vzrostlé stromy. „Kácet se bude zejména v prostoru ulice J. K. Tyla a potom dál ve směru na Kerhartice. Další viditelné a hmatatelné bude kácení bříz v aleji u silnice  mezi nádražím a Kerharticemi,“ uvedl na tiskové konferenci  radnice starosta města Petr Hájek. Ulice J. K. Tyla je úzká cesta mezi tratí a řekou, kterou používají pěší a cyklisté.
Protože k zemi půjde dost vzrostlých stromů, podle Petra Hájka se radnici souhlas s kácením nevydával zrovna lehko. „Těžce jsme podepisovali souhlas vlastníka s likvidací veřejné zeleně. Město  muselo té stavbě takzvaně ustoupit, protože bez kácení by se nemohla překládat a posouvat kolej a narovnávat oblouk na Mendriku. SŽDC jako investor musel za kácení zaplatit zhruba 3,5 milionu korun a zároveň má v rámci té stavby nařízenou novou náhradní výsadbu,“ řekl Petr Hájek. Stavba má sice začít až ve druhé polovině roku, kácet se však musí už teď, v době vegetačního klidu.